Årsmøte i Haugerud Fotball 26. mars

Det er snart årsmøtetid igjen. Fotballgruppa i Haugerud IF inviterer til sitt årsmøte tirsdag 26. mars på klubbhuset. Etter at vanlige årsmøtesaker er unnagjort, blir det vafler og qiuz. Velkommen til alle som har tilknytning til Haugerudfotballen!

Fotballstyret i Haugerud IF inviterer til årsmøte tirsdag 26. mars kl. 19.00 med følgende forslag til saksliste:

 1. Godkjennelse av innkalling.
 2. Valg av møteleder.
 3. Valg av møtesekretær.
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen.
 5. Årsberetning fotballgruppa 2018.
 6. Regnskap fotballgruppa 2018.
 7. Haugerud IF som foregangsklubb i Oslo
 8. Fotballgruppa 2019; orientering om planer for sesongen
 9. Innsendte saker fra medlemmene
 10. Valg av nytt styre for Fotballgruppa
 11. Avslutning

Etter årsmøtet: Vi inviterer til vafler og Quiz.

Vi topper laget med Anita og Toril som vaffelmasters og Espen som quizmaster.

Om noen ønsker saker behandlet på årsmøtet, må disse være meldt inn seinest to uker før møtet, dvs. seinest 12. mars. Send til styreleder Dag Endal: dag.endal@gmail.com

Velkommen!