Klubbdommere i 2018-sesongen

Vi skal ha flere hundre kamper med HIF-lagene i år. Og alle kamper skal ha dommere! Fire klubbdommere står foreløpig klare til å bidra; ei jente og tre gutter. Alle fire var klubbdommere i 2017. Det kan komme til noen flere. Bildet viser de fire jentene som var klubbdommere i 2017.

En klubbdommer er en (som oftest ungdom) som har gjennomgått et kort dommerkurs og som kan stille opp og dømme lag i yngre årsklasser. I noen tilfeller dømmer lagledere og trenere de yngste lagene selv. Men som oftest har trenerne nok med å holde styr på eget lag slik at det er greit at noen andre dømmer.

Jentedommerne 2017 - beskåretNedenfor ligger en liste over dommere som klubben nå har. Den inneholder også våre kretsdommere og dommeraspiranter som kan dømme ungdomslag i 9er- og 11er-kamper. På bildet ser vi de fire jentene som var klubbdommerne i 2017; fra venstre Eline, Ronahi, Dia og Julie.

Trenger dere en klubbdommer til yngre lag? Kontakt en av dem som står på lista og gjør avtale. De har dommervest og fløyte som de skal bruke. Avtal å møte dem litt på forhånd slik at begge lagene kan prate med dommer før avspark; et såkalt FairPlay-møte. Der avtaler dommer og trenere hvordan kampen skal gjennomføres og hva man skal legge vekt på.

Det er viktig at vi som er lagledere og trenere spiller på lag med dommeren. Klubbdommere er ungdommer som er under opplæring og som helt sikkert vil gjøre feil som vi må tåle. Uansett gjør dommere normalt færre feil i en kamp enn både spillere og lagledere… Ta gjerne en oppsummering etter kampen også, slik at både dommer og trenere kan lære av erfaringene.

Vi har som praksis at klubbdommere får 100 kroner som et symbolsk honorar pr. kamp. Trener/lagleder betaler ut kontant og noterer dato og beløp på ei liste. Etter noen kamper legger man fram lista for kasserer Toril Todal-Støback og så får man igjen pengene fra klubbkassa.

Kretsdommere har egne satser fra Oslo fotballkrets.

Klubbdommere Mobil
Arsalan Shaffi 465 72 068
Morten Leirvik 452 27 239
Shabir Sajedi 917 43 955
Ronahi Algunerhan 976 01 925
Kretsdommere
Andreas Todal-Støback
992 56 529
Mikael Devold  930 54 383
Petter Eia Lien  907 91 994
Benjamin Xhemajli  979 47 319

Her kan du lese mer om hvordan man kan skaffe dommere.