Tid for å betale treningsavgiften!

Nå er det tid for å betale treningsavgiften, også kalt «fotballavgiften». Dette er den største enkeltinntekten for Haugerud Fotball og bidrar til å drive hele klubben; drift av fotballbanen, påmelding i serie og cup-er, utstyr, forsikringer, dommere osv. Takk til alle som betaler raskt og i tide! Det sparer klubben for mye ekstraarbeid.

Det er billig å spille fotball i Haugerud IF! Treningsavgiften hos oss er bare halvparten eller en tredel av det man må betale i mange andre klubber. Vi har som policy å holde lave avgifter slik at alle skal ha råd til å være med, også familier med mange barn eller lavere inntekter.

Treningsavgiften i Haugerud Fotball gjelder hele året 2017 og varierer med alder; fra kr. 1.600 for seksåringene og opp til 2.100 for seniorer. Faktura kommer i disse dager, pr. e-post, i nettbank eller i posten, alt etter hvilke opplysninger vi har registrert på spillerne.

Vi kan holde lave avgifter fordi i praksis alt arbeid i fotballgruppa gjøres gratis av trenere, lagledere og andre ledere. Dette er verdt å notere seg. Du betaler lite fordi noen foreldre gjør en gratis jobb for nettopp ditt barn.

Da synes vi det er rett og rimelig at også foreldrene bidrar med litt innsats gjennom året; ved å kjøre til bortekamper, være kampverter osv. Om du gjør en slik innsats et par timers tid, kan du vite at trenere og lagledere i løpet av et år kanskje jobber gratis i to hundre timer. For ditt barn.

I 2016 kostet det rundt 690.000 kroner å drive hele Haugerud Fotball. Cirka 315.000 kroner kom fra fotballavgiften, dvs. under halvparten. De øvrige 375.000 kronene skaffet fotballstyret fra offentlig støtte, sponsorer osv. Her kan du se 2016-regnskapet for Haugerud Fotball.

dsc_0059-2Skulle man sette tall på det gratisarbeidet som trenere og ledere nedlegger i løpet av et år, kan bildet bli slik: En gjennomsnitts trener er kanskje sammen med laget på trening eller kamp 120 dager i løpet av et år. Hvis det i snitt er to timer pr. samling, blir det 240 frivillige timer på ett år. Vi har ca.50 ledere og trenere nå. Det skulle bli 1.200 frivillige timer pr. år.

Hvis vi regner en timepris på 250 kroner, som tilsvarer en gjennomsnittslønn i Norge, jobber våre trenere og ledere gratis for rundt regnet 300.000 kroner i året.

Da blir fasiten slik: Du som forelder betaler ca. 1/3 av det som det koster å lage fotballaktivitet for barnet ditt. Den andre tredelen skaffer fotballstyret gjennom offentlig støtte osv, og den siste tredelen «betaler» trenere og lagledere gjennom gratisarbeid.