Aldersgruppen 10-12 år

Her vil du finne mer utfyllende informasjon om hva man må huske på og hva som er viktig å vite når man trener barn 10-12 år.

Utøverne er fortsatt i den motoriske gullalderen, men utviklingen av motorikk og koordinasjon går raskere. I denne aldersgruppen skal alle spillere bli kjent med og ha øvd på de tekniske og taktiske elementene som kreves for å spille senior-fotball. I denne perioden er vi fortsatt i ferdighetsperioden, men går etter hvert over i «Lære å trene»- perioden. I løpet av denne perioden skal man utvikle evnen til å gjennomføre systematisk trening med langsiktige mål. Øvelsene i treningshverdagen skal utfordre spillerne og man skal motivere for egentrening.

Det kan settes større krav til holdninger – både i forhold til oppmøte, riktig bekledning, oppmøte, gjennomføring og konsentrasjon.

Taktisk skal det utvikles større forståelse rundt hva som er hensiktsmessig og riktig utførelse i selve fotballspillet.

Kjennetegn i aldersgruppen

 • Empatiske evner er godt utviklet
 • Mer bevisst på omgivelsene rundt seg – Hva andre sier, gjør, presterer etc
 • Mer opptatt av egne og jevnaldredes prestasjoner
 • Anerkjennelse fra voksne og jevnaldrende står sentralt for å bidra til positiv utvikling
 • De fysiske forutsetningene er på topp før puberteten slår inn
 • Er godt mottagelige for verbale tilbakemeldinger

Overordnede målsetninger for aldersgruppen

 • Skape en god treningskultur blant spillere, og en prestasjonskultur i lagene
 • Spillere skal komme for å trene, ikke for å bli trent
 • Innføre større grad av holdninger, disiplin, toleranse og respekt gjennom felles regler for hvert lag
 • Skape forståelse av samspill
 • Flere foreldre skal involveres i ulike roller i støtteapparatet
 • Faste rammer skal følges av spillerne
 • Fokusere på viktigheten av egentrening /uorganisert trening

Målsetninger

Sportslige målsetninger for aldersgruppen

 • Beherske og begynne å automatisere kroppsbeherskelsen
 • Beherske og automatisere ballkontrollen
 • Beherske vendinger med innside, utside, såle, Cruyff-vending, overstegs-vendinger, kroppsvendinger
 • Bruke spillbasert tilnærming til å motivere og utvikle spillerne
 • Videreutvikle finter – «Zidane-finte», Innside-utside, tofotsfinte etc
 • Medtak og mottak med begge bein, bryst og hode – både høye og lave baller
 • Utvikle pasningsreportoar – Kortpasning, langpasning – med innside, vrist, utside, hælspark,
 • Utvikle pasninger i bevegelse og på førstetouch
 • 1 vs 1 ferdigheter – offensivt og defensivt; Gode dribleferdigheter og god posisjonering i forsvarsarbeid
 • Videreutvikle heading – på mål, vekk fra mål og til motspillere

Taktiske målsetninger for aldersgruppen

 • Videreutvikle romforståelse for å få ball og skape rom
 • Forstå hensikten med retningsbestemt medtak
  – For å skape rom (dybde og bredde)
  – For å få ball
 • Lære om motsatte, påfølgende og samtidige bevegelser
 • Lære om å vende spill for å skape ubalanse hos motstander
 • Lære om omstillingsfasen – Forsvar/Angrep og Angrep/Forsvar
 • Lære om balanse i forsvar – Avstand mellom spillere i ledd og mellom ledd
 • Lære forskjeller mellom sone- og markeringsforsvar
 • Lære om bevegelser i boks ved dødballer – frispark og cornere
 • Videreutvikle handlingsvalgene – Når er det hensiktsmessig å sentre, drible og skyte?
 • Videreutvikle handlingsvalg uten ball – Hvilket rom skal man angripe/forsvare? Hvilken bevegelse er lur å gjøre nå?
 • Videreutvikle 1 vs 1 ferdigheter defensivt og offensivt – Sette det sammen i en lagkontekst

Motoriske og fysiske målsetninger for aldersgruppen

 • Automatisere de motoriske ferdighetene (Samspill mellom hjerne og kropp)
 • Allsidig motorikk og koordinasjon
 • Beherske mer avanserte øvelser der det kreves samspill mellom ball og bevegelse
 • Beherske mer avanserte øvelser der det kreves flere operasjoner, f.eks. ben og hode

Treningsøkta – Prinsipper og øvelser

Treningsøktene er inspirert eller tatt ut ifra NFF sin egen skoleringsplan «treningsøkta». Øvelsene som er beskrevet er veiledende for trenere i barnefotballen, men det er også lov å finne egne øvelser på «treningsøkta.no». Det viktigste er at du som trener ser verdien og læringsmomentene i hver øvelse slik at det foregår læring under hver øvelse. I denne aldersgruppen kan man legge inn mer konkurransepregede og taktiske elementer i treninga. Husk at det likevel er læring og utvikling som skal være i fokus.

Treneren kan med fordel ha mer tydeligere temaer for hver økt. Legg inn temaer som «Angrep», «Forsvar», «Omstilling» i de taktiske øvelsene, men fortsett i stor grad å fokusere på enkeltspilleren og utvikling av individet på fotballbanen.

Øvelsesbank
Se treningsdagbok for aldersgruppen 10-12 år