Aldersgruppen 13-14 år

Her vil du finne mer utfyllende informasjon om hva man må huske på og hva som er viktig å vite når man trener ungdom 13-14 år.

I overgangen fra barnefotball til ungdomsfotballen skal fortsatt teknisk trening ha høy prioritet. Spillerne skal videreutvikle og automatisere alle de ferdighetene de lærte i barnefotballen. Det vil allikevel være naturlig at den taktiske tilnærmingen til fotballspillet vil ha større prioritet i treningshverdagen, og man skal stimulere til økt interesse blant spillerne for det taktiske aspektet ved spillet. Spillerne skal utvikle en god forståelse for balansen mellom den defensive og den offensive delen av spillet. Spillerne skal også lære og videreutvikle de fire fasene av spillet:

Kjennetegn for aldersgruppen

 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling
 • Noen kan ha kraftig lengdevekst
 • Kreativiteten blomstrer
 • Utøverne er rettferdighetsbevisste
 • Konsentrasjonsevnen er i god utvikling
 • Store variasjoner i prestasjonsevne og humør
 • God alder for å utvikle holdninger
 • Utøverne er ærgjerrige og lærenemme

Målsetninger

Overordnede målsetninger for aldersgruppen

 • Utvikle et ønske blant spillerne om å opprettholde og utvikle en trenings- og prestasjonskultur i lagene
 • Automatisere holdningsarbeidet, og skape en selvjustis i lagene
 • Automatisere samspill, og fortsette arbeidet med å implementere viktigheten av å spille på lag

Sportslige målsetninger for aldersgruppen

 • Utholdenhetstrening i øvelser med ball
 • Ballkontroll – Økte krav til frekvens, tempo og blikk
 • Innleggskvalitet
 • Videreutvikle handlingsvalg ved heading – Timing, heade i riktig retning i forhold til situasjon
 • Autmatisere individuelle tekniske ferdigheter – Driblinger, vendinger, medtak, mottak
 • Utvikle pasninger i samspill med handlingsvalg – Når, hvordan og hvorfor slå en spesifikk pasning med en spesifikk pasningsteknikk
 • Utvikle scoringstrening i samspill med handlingsvalg – Når, hvordan og hvorfor avslutte på mål i denne situasjonen, og hvor er det hensiktsmessig å skyte?

Taktiske målsetninger for aldersgruppen

 • Videreutvikle romforståelse for å få ball og skape rom
 • Videreutvikle handlingsvalg uten ball – Hvilket rom skal man angripe/forsvare? Hvilken bevegelse er hensiktsmessig i spesifikke situasjoner
 • Videreutvikle motsatte, påfølgende og samtidige bevegelser
 • Videreutvikle balanse i forsvar – Avstand mellom spillere i ledd og mellom ledd
 • Videreutvikle vending og bearbeiding av motstander – skape ubalanse
 • Lære det å utnytte rom når motstander er i ubalanse
 • Videreutvikle bevegelser i boks – offensivt og defensivt
 • Lære om 1., 2. og 3. forsvarer – I spillkontekst
 • Lære om førstepress og kollektivt press – Pressbevegelser for spiss -> midtbane -> forsvar
 • Lære om posisjonsbytter – Hva, hvorfor og når?
 • Videreutvikle forståelsen for sone- og markeringsforsvar
 • Automatisere handlingsvalg med og uten ball

Motoriske og fysiske målsetninger for aldersgruppen

 • Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening
 • Innføring i skadeforebyggende øvelser
 • Automatisere mer avanserte øvelser der det kreves samspill mellom ball og bevegelse

Treningsøkta – Prinsipper og øvelser

Treningsøktene er inspirert eller tatt ut ifra NFF sin egen skoleringsplan «treningsøkta». Øvelsene som er beskrevet er veiledende for trenere i barnefotballen, men det er også lov å finne egne øvelser på «treningsøkta.no». Det viktigste er at du som trener ser verdien og læringsmomentene i hver øvelse slik at det foregår læring under hver øvelse. I denne aldersgruppen skal økta i stor grad foregå i spill/motspill og i spesifikke spillsituasjoner.

Treneren kan med fordel ha mer tydeligere temaer for hver økt. Legg inn temaer som «Angrep», «Forsvar», «Omstilling» i de ulike øktene, og øv mer på samhandling og samspill. Coach individuelle ferdigheter i ovennevnte kontekst.

Øvelsesbank

Se treningsdagbok for aldersgruppen 13-14 år