Aldersgruppen 15-16 år

Her vil du finne mer utfyllende informasjon om hva man må huske på og hva som er viktig å vite når man trener ungdom 15-16 år.

I denne aldersgruppen skal spillerne videreutvikle og automatisere alle de tekniske ferdighetene de har vært innom. I løpet av disse årene skal spillerne utvikle samtlige tekniske og individuelle ferdigheter man ønsker av senior-spillerne. Det er allikevel viktig å jobbe spesifikt med de relasjonelle ferdighetene og sette dette i en strukturell ramme. Rollekrav og rolletrening skal innføres i treningshverdagen til spillerne. De fysiske forskjellene mellom gutt og jente kommer mer til syne, og det må tas høyde for dette i lag som er blandet. Begge kjønn er i en ekstrem vekstperiode, spesielt gutter, og derfor må spesifikk skadeforebyggende trening, belastnings- og intensitetsstyring automatiseres inn i treningshverdagen. Det er viktig å fortsette å fokusere på spillets fire faser, og skape koblinger mellom de ulike fasene og hvilke kjennetegn som finnes i de ulike fasene.

 

Kjennetegn for aldersgruppen

 • Ekstrem vekstperiode – Kan være markante fysiske forskjeller mellom de yngste og de eldste
 • Har store sosiale behov
 • Kreativiteten er i sterk utvikling
 • Koordinasjonsevnen har god utvikling
 • Dårlig balanse mellom fysisk og mental utvikling
 • Variabel opptreden; pubertetsalder, usikker, sjenert, tøff utad, aggressiv

Målsetninger

Overordnede målsetninger for aldersgruppen

 • Holdningsarbeidet og selvjustisen i gruppa skal ligge naturlig for spillerne (treningstøy, oppmøte, kommunikasjon og generell oppførsel)
 • Spillerne er aktivt med i utviklingen av en trenings- og prestasjonskultur
 • Det faller naturlig for spillerne å bruke individuelle ferdigheter for lagets beste

Sportslige målsetninger for aldersgruppen

 • Ballkontroll – Økte krav til frekvens, tempo og blikk
 • Automatisere tekniske ferdigheter i samspill med handlingsvalg – Driblinger, vendinger, medtak, mottak – Når, hvorfor og hvordan?
 • Automatisere scoringstrening i samspill med handlingsvalg – Når, hvordan og hvorfor avslutte på mål i denne situasjonen, og hvor er det hensiktsmessig å skyte?

Taktiske målsetninger for aldersgruppen

 • Automatisere posisjonering og struktur defensivt
 • Automatisere handlingsvalg uten ball – Hvilket rom skal man angripe/forsvare? Hvilken bevegelse er hensiktsmessig i spesifikke situasjoner
 • Automatisere motsatte, påfølgende og samtidige bevegelser
 • Automatisere vending og bearbeiding av motstander – skape ubalanse
 • Videreutvikle handlingsvalg for å utnytte rom – Skape ubalanse
 • Jobbe med første og andrebevegelser i boks
 • Videreutvikle 1., 2. og 3. forsvarer – I spillkontekst
 • Videreutvikle presspill – Individuelt og kollektivt press, presshøyde og hvilket ledd som skal presse i en gitt situasjon – I spillkontekst
 • Videreutvikle posisjonsbytter – Posisjonsbytter for å skape rom
 • Begynne å jobbe med en spesifikk spillestil – Enkle prinsipper i en spillestil innføres

Motoriske og fysiske målsetninger for aldersgruppen

 • Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening
 • Skadeforebyggende øvelser skal aktivt brukes i, under og etter trening – både kollektivt og individuelt
 • Innføring i enkel fotballspesifikk styrketrening – Plyometrisk og eksplosiv trening

Treningsøkta – Prinsipper og øvelser

Treningsøktene er inspirert eller tatt ut ifra NFF sin egen skoleringsplan «treningsøkta». Øvelsene som er beskrevet er veiledende for trenere i barnefotballen, men det er også lov å finne egne øvelser på «treningsøkta.no». Det viktigste er at du som trener ser verdien og læringsmomentene i hver øvelse slik at det foregår læring under hver øvelse. Denne aldersgruppen skal aller helst trene i spill/motspill og i spesifikke spillsituasjoner.

Treneren skal ha tydelige temaer for hver økt, og det skal utvikles en mål/utviklingsplan som spillerne skal følge. Mål- og utviklingsplanen skal være på både individuelt og kollektivt nivå.

Øvelsesbank

Se treningsdagbok for aldersgruppen 15-16 år