Aldersgruppen 17-19 år

Her vil du finne mer utfyllende informasjon om hva man må huske på og hva som er viktig å vite når man trener ungdom 17-19 år.

Teknisk og individuelle ferdigheter skal fortsatt ha høy prioritet. Spillerne skal i denne aldersgruppen automatisere alle de tekniske og individuelle ferdighetene man ønsker å se hos en senior-spiller. De taktiske ferdighetene skal videreutvikles fra forrige aldersgruppe, og man skal i løpet av denne aldersgruppen ha en god forståelse for de taktiske ferdighetene som man ønsker av en senior-spiller. Det skal jobbes videre med rollekrav knyttet til sine egne roller, men også ha økt bevissthet på hvilke rollekrav som ligger hos sine medspillere. Øvelse og terping både individuelt og kollektivt er viktig.

Kjennetegn for aldersgruppen

 • Flinke til å innta konsekvenstenkning
 • Nye sosiale arenaer og interesser opprettes i større grad – kritisk fase i forhold til fotballinteressen
 • Mer kompetente til å forstå sammenhenger og nyanser

Sportslige målsetninger for aldersgruppen

 • Ballkontroll – Økte krav til frekvens, tempo og blikk
 • Automatisere tekniske ferdigheter i samspill med handlingsvalg – Driblinger, vendinger, medtak, mottak – Når, hvorfor og hvordan?
 • Automatisere scoringstrening i samspill med handlingsvalg – Når, hvordan og hvorfor avslutte på mål i denne situasjonen, og hvor er det hensiktsmessig å skyte?
 • Utvikle spilleres pasningskvalitet i samspill med handlingsvalg – Posisjonering og vinkler
 • Videreutvikle handlingsvalg med valg av teknikk
 • Utvikle tempostyring – Når er det hensiktsmessig å roe/øke tempoet i spillet?

Taktiske målsetninger for aldersgruppen

 • Utvikle forståelsen av hvordan man skaper gode betingelser for et godt pasningsspill – Bevegelse/Dybde/Bakrom/Siderom
 • Utvikle romforståelse – Skape og bruke rom (mellomrom/bakrom/siderom)
 • Skape og utvikle overtall
 • Automatisere forståelsen av kampbildet – De fire fasene (balanse/ubalanse)
 • Videreutvikle presspill – Individuelt og kollektivt press, presshøyde og hvilket ledd som skal presse i en gitt situasjon og pressretning – I spillkontekst
 • Utvikle forståelsen av gjenvinning og falle av til etablert forsvarsspill – balltap
 • Handlingsvalg i forhold til kontring vs bearbeiding av motstander
 • Økt bevissthet i forhold til siste 1/3 del – offensivt og defensivt
 • Trene i spesifikk spillestil-kontekst

Motoriske og fysiske målsetninger for aldersgruppen

 • Hurtighetstrening, spensttrening, stabilitetstrening
 • Skadeforebyggende øvelser skal aktivt brukes i, under og etter trening – både kollektivt og individuelt
 • Utvikle fotballspesifikk styrketrening – Plyometrisk og eksplosiv trening

Treningsøkta – Prinsipper og øvelser

Treningsøktene er inspirert eller tatt ut ifra NFF sin egen skoleringsplan «treningsøkta». Øvelsene som er beskrevet er veiledende for trenere i barnefotballen, men det er også lov å finne egne øvelser på «treningsøkta.no». Det viktigste er at du som trener ser verdien og læringsmomentene i hver øvelse slik at det foregår læring under hver øvelse. Denne aldersgruppen skal trene i spill/motspill og i spesifikke spillsituasjoner og jobbe aktivt med spillestil-prinsipper.

Treneren skal ha tydelige temaer for hver økt, og det skal utvikles en mål/utviklingsplan som spillerne skal følge. Mål- og utviklingsplanen skal være på både individuelt og kollektivt nivå. Spillerne skal i forkant av sesong få innsyn i hvordan sesongen og treningshverdagen legges opp, og hva man skal jobbe med kollektivt og individuelt gjennom hele sesongen.

Øvelsesbank

Se treningsdagbok for aldersgruppen 17-19 år