Aldersgruppen 6-7 år

Her vil du finne mer utfyllende informasjon om hva man må huske på og hva som er viktig å vite når man trener barn 6-7 år.

Grunnlagsperioden: Denne aldersgruppen er utøvernes aller første møte med fotballen. Vi ønsker her i all hovedsak å utvikle kjærligheten til fotball og idrett generelt. Dette gjøres gjennom lystbetont trening med mye ball-lek. Vi skal skape en trygg arena der vi har fokus på å utvikle basisferdigheter og forståelse for spillet.

I grunnlagsperioden skal barn være i MYE i fysisk aktivitet og minimum 60 minutter hver dag. Dette betyr at det meste av aktiviteten må foregå utenom den organiserte idretten. Det må være foreldrene som har hovedansvar for at barna driver uorganisert aktivitet i denne alderen. En del av aktiviteten kan også foregå i forbindelse med skole og AKS.

Idrettens ansvar i denne perioden vil i hovedsak være å bidra til at barna får utvikle de grunnleggende motoriske forutsetninger under kyndig veiledning. Slike forutsetninger utvikles i stor grad gjennom leik og andre aktiviteter som stiller krav til koordinasjon og stabilitet. Eksempler vil være: gå, løpe, hoppe, hinke, henge, slenge, balansere, rulle, rotere, skøyte, flyte, gli og aktiviteter med rytme.

Selv om idrettens hovedfokus i denne perioden skal ligge på utvikling av allmenne fysiske forutsetninger, kan selvsagt barn i denne alderen også øve på spesifikke idrettslige ferdigheter. I noen idretter vil det være nødvendig å øve mye på slike ferdigheter i denne perioden. I andre idretter vil det være lite aktuelt å øve spesifikt i grunnlagsperioden. Omfang av det spesifikke må som sagt ovenfor bestemmes av barnets utviklingsnivå og idrettens egenart. Men en må ikke prioritere det spesifikke så høyt at barn ikke får muligheter for å utvikle de grunnleggende forutsetningene med stort nok omfang og god nok kvalitet.
Treningene skal preges av rutine og rytme slik at spillerne opplever trygghet og får et godt utbytte av hver treningsøkt. Det skal skapes faste rammer for barna slik at de kan begynne å lære ansvar ovenfor seg og sine medspillere i form av oppmøte, være klar tidsnok, osv.

Det er tre regler som trenerkoordinator ønsker at vi skal håndheve:
#1 : Ha det gøy!
#2: Være stille når treneren snakker.
#3: Være klar når treningen starter (Ferdig skiftet og gått på do)

Kjennetegn for aldersgruppen

 • Det betyr mye å ha andre venner
 • Stor utvikling motorisk og koordinasjonsmessig
 • Tar i mindre grad godt imot verbale tilbakemeldinger (Vis heller tilbakemeldingene praktisk)
 • Innehar kun korte konsentrasjonsperioder, klarer ikke å holde konsentrasjonen oppe over tid.

Overordnede målsetninger for aldersgruppen

 • Alle spillere skal ha det gøy på trening, og føle at de behersker innholdet på trening
 • Trenere er ansvarlig for å differensiere treningen slik at alle blir inkludert og får mestringsfølelse
 • Det skal skapes faste rammer slik at barna har noe konkret å forholde seg til på hver trening
 • Utvikle grunnleggende bevegelser, motoriske og fysiske forutsetninger
 • Lære grunnleggende sosiale regler i fotball:
  – Respekt for med- og motspillere
  – Respekt for dommer
  – Inkludering
  – Disiplin (møte tidsnok, ha riktig påkledning, høre på beskjeder. Etc.)

Målsetninger

Sportslige målsetninger for aldersgruppen

 • «Sjef over ballen» – Føre ballen med innside, utside, såle og endre retning
 • Pasninger – Innsidepasninger
 • Mottak og enkle medtak – Stoppe ballen, samt skyve ballen med seg i bestemt retning
 • Skudd – Vristskudd og innside
 • Øve på ovennevnte tekniske ferdigheter med begge bein

Taktiske målsetninger for aldersgruppen

 • Lære grunnleggende fotballspråk – Innkast, avspark, bredde, dybde, mållinje, sidelinje
 • Lære grunnleggende fotballregler – Frispark, straffespark, innkast, corner
 • Orientering – Hva er angrep? Hva er forsvar? Hva er omstilling?
 • Observasjon – Ut av pasningsskygge – Gjøre seg spillbar – Hvor har jeg lagkamerater?
 • Hvorfor sentrer vi? Hvorfor må vi bevege oss? Henger sammen med å lære bort bredde og dybde

Motoriske og fysiske målsetninger for aldersgruppen

 • Kunne løpe sidelengs, forlengs og baklengs
 • Løpe sidelengs med beina i kryss
 • Hoppe fremover, bakover og sidelengs
 • Hinke på begge bein

Treningsøkta – Prinsipper og øvelser

Treningsøktene er inspirert eller tatt ut ifra NFF sin egen skoleringsplan «treningsøkta». Øvelsene som er beskrevet er veiledende for trenere i barnefotballen, men det er også lov å finne egne øvelser på «treningsøkta.no». Det viktigste er at du som trener ser verdien og læringsmomentene i hver øvelse slik at det foregår læring under hver øvelse.

Treneren selv kan bestemme om man ønsker spesifikke temaer for hver økt (pasning, angrepsspill, forsvarsspill), eller om man plukker ut én øvelse fra hvert tema. Det vil uansett være viktig at spillerne er igjennom alle temaer ofte.