Aldersgruppen 8-9 år

Her vil du finne mer utfyllende informasjon om hva man må huske på og hva som er viktig å vite når man trener barn 8-9 år.

Denne aldersgruppen kalles for den «motoriske gullalderen», det vil si at de tar til seg motorisk og teknisk læring i stor grad. Det må derfor fokuseres og prioriteres i treningshverdagen så man får utnyttet dette store læringsutbyttet. I treningshverdagen skal det gis varierte og innholdsrike utfordringer både når det gjelder motorikk og koordinasjon. Utøverne går nå sakte, men sikkert fra grunnlagsperioden, og over til ferdighetsperioden. Ferdighetsperioden skal bygge på grunnlagsperidoen, og overgangen skal være gradvis. Det er viktig å huske på at barn utvikles ulikt og derfor må vi sikre at alle utøverne får en myk og hensiktsmessig overgang fra grunnlagsperioden og over til ferdighetsperioden. I ferdighetsperioden skal barna være i mye fysisk aktivitet, minimum 90 minutter hver dag. I ferdighetsperioden skal barna lære grunnleggende idrettsspesifikke ferdigheter, de grunnleggende fysiske, sosiale og mentale ferdighetene. Ferdigheter som skal læres og utvikles i denne perioden er f.eks. sparke, dempe, og bevegelsesmønstre som er fotballspesifikt. Idretten har også i denne perioden ansvar for utvikling av generell bevegelighet, koordinasjon, stabilitet, styrke, hurtighet, spenst, utholdenhet og grunnleggende sosiale og mentale ferdigheter.

I ferdighetsperioden vil det være innslag av fotballspesifikk trening. Omfanget av spesifikk trening må være gradvis økende og innføring og innslag av konkurranser på trening vil være naturlig å implementere i treningshverdagen. Det er allikevel viktig å påpeke at fotballspesifikk trening og konkurranser bestemmes av barnet og treningsgruppas utviklingsnivå. Man vil oppleve store forskjeller mellom ulike barn, og en må ikke prioritere det fotballspesifikke og konkurranseaspektet slik at dette går ut over læring og utvikling av de grunnleggende ferdighetene.

Kjennetegn for aldersgruppen

 • Fysisk sett en jevn og harmonisk vekstperiode
 • Utvikler finmotorikk
 • Spillerne er enklere å lede og påvirke
 • Kjønnsmessig liten forskjell i utviklingen
 • Regler og rettferdighet er viktig for utøverne, gunstig alder for å utvikle holdninger
 • Selvkritikk og lærevillighet øker
 • Kreativiteten til utøverne øker
 • Fortsatt dårlige på å ta verbale tilbakemeldinger (Fortsett å vis tilbakemeldingene praktisk)

Overordnede målsetninger for aldersgruppen

 • Trenerapparatet være et godt eksempel for holdningsarbeidet. Møt presis, i HIF-treningstøy, skap faste rutiner, og ha et smittende humør og engasjement
 • Alle spillere skal ha det gøy på trening, og føle de behersker innholdet på trening
 • Motiverende og varierte treninger, og oppmuntre til fotballaktivitet
 • Gi ros, aldri kritikk på det fotballspesifikke
 • Gi konkrete tilbakemeldinger (Ikke si «BRA», si HVA som var bra)

Målsetninger

Sportslige målsetninger for aldersgruppen

 • Ha god ballkontroll – Eie og være sjef over ballen
 • Hurtighetstrening med ball, skal kunne føre ball med stor hastighet
 • Retningsforandringer med ball
 • Beherske vendinger med innside, utside og såle
 • Utvikle et fintereportoar – Skuddfinte, oversteg, kroppsfinte, pasningsfinte
 • Beherske medtak og mottak, både med innside og utside av foten
 • Skjerme ball – beherske kroppsstilling for å beskytte ballen
 • Heade ballen både i ro og i bevegelse
 • Utvikle pasningsreportoar – Kortpasning, langpasning – med innside, vrist og utside
 • Beherske skudd – innside og vrist, både liggende og med ball i bevegelse

*Alle målsetninger ovenfor skal trenes på både venstre og høyre fot.

Taktiske målsetninger for aldersgruppen

 • Skape rom – Bruke hele baneflaten (bredde og dybde)
 • Nekte rom – Alltid konsentrere seg trangt og tett (bredde og dybde) når man ikke har ball
 • Forstå hensikten med å bevege seg uten ball – For å hjelpe medspillere og komme i bedre posisjon
 • Riktig kroppsstilling i forhold til ball. – «Hvordan må jeg stå for å motta ballen best mulig?»
 • Lære nye uttrykk – Gjennombruddspasning, støttepasning, gjenvinning
 • Lære seg hva gjenvinning er
 • Vite hva standbein er
 • Lære seg hva handlingsvalg er – Når er det riktig å drible, skyte og sentre? (La spillerne erfare dette praktisk)
 • Lære seg hva første- og andreforsvarer er (F1 og F2) – lede, presse og sette noen i pasningsskygge
 • Lære seg hva første- og andreangriper er (A1 og A2) – Gjøre seg spillbar, løpe i riktig angrepsrom

Motoriske og fysiske målsetninger for aldersgruppen

 • Automatisere de motoriske ferdighetene (Samspill mellom hjerne og kropp)
 • Allsidig motorikk og koordinasjon
 • Beherske mer avanserte øvelser der det kreves samspill mellom ball og bevegelse
 • Beherske mer avanserte øvelser der det kreves flere operasjoner, f.eks. ben og hode

Treningsøkta – Prinsipper og øvelser

Treningsøktene er inspirert eller tatt ut ifra NFF sin egen skoleringsplan «treningsøkta». Øvelsene som er beskrevet er veiledende for trenere i barnefotballen, men det er også lov å finne egne øvelser på «treningsøkta.no». Det viktigste er at du som trener ser verdien og læringsmomentene i hver øvelse slik at det foregår læring under hver øvelse. I denne aldersgruppen kan treneren legge inn mer konkurransepregede øvelser, ikke på bekostning av læring og utvikling, men som et substitutt.

Treneren selv kan bestemme om man ønsker spesifikke temaer for hver økt (pasning, angrepsspill, forsvarsspill), eller om man plukker ut én øvelse fra hvert tema. Det vil uansett være viktig at spillerne er igjennom alle temaer ofte.

Øvelsesbank
Se treningsdagbok for aldersgruppen 8-9 år