Årshjulet for fotballen

Klubbens årshjul viser hvilke aktiviteter som er vanlige å ha for lagene i klubben på de ulike tidspunktene i året. Årshjulet er en meny å velge fra, ikke et pålegg om hva man må gjøre. Lagenes planer må legges ut fra spillernes alder og hva laget har behov for.

Januar-mars:
● Intensiv treningsperiode
● Treningskamper
● Delta på cup-er eller turneringer
● Seriepåmelding for de yngste lagene (jan/feb)
● Sosiale aktiviteter for å bygge lagfølelse
● Foreldremøte om planene for sesongen
● Sikre at lagene har nødvendig utstyr til kampsesongen
● Fordeling av treningstider for sommersesongen (april til oktober)
● Årlige møte i fotballgruppa og årsmøte i klubben
● Betaling av medlemskontingent og fotballavgift
● Oppdatering av FIKS (spillere fra 12 år og oppover)
● Overganger inn og ut av klubben
● Dommerkurs i kretsens regi
April-oktober:
● Seriekamper og trening
● Våravslutning
● Sommerferie i skoleferien; trening om lagene ønsker det
● Sommertilbud (fotballskole e.l.)
● Norway Cup-deltakelse for lag som ønsker det og har spillere og ledere tilgjengelig
Oktober-desember:
● Moderat trening
● Sesongavslutning med årspremier
● Møter mellom fotballstyret og lagleder/trenere på hvert lag
● Planlegging av neste sesong, skaffe spillere
● Seriepåmelding for de eldste lagene (desember)
● Treningspause, om lagene ønsker det
● Fordeling av treningstider for vintersesongen (november til påske), ute på banen og inne
i gymsalene
● Grasrottrenerkurs (i egen eller kretsens regi)