Årsmøte og “Fair play” 17. mars

Mandag 17. mars møtes alle med tilknytning til Haugerud Fotball til årsmøte, kl. 18.00 - 21.00. Årsmøtet blir forholdsvis kort. Vi bruker resten av kvelden til et temaopplegg om "FairPlay i fotballen", ledet av Svein Dahle fra Oslo Fotballkrets. Et viktig tema for alle klubber, også for oss i Haugerudfotballen.

Årsmøtet blir på klubbhuset, det hvite huset som ligger ved tennisbanene bak ungdomsskolen. Møtet er åpent for alle med tilknytning til fotballgruppa; spillere, foreldre, trenere, lagledere – og alle som er medlemmer, naturligvis. Vi vil gjerne ha flest mulig med på diskusjoner om hvordan fotballgruppa skal bli større og bedre. Denne gangen er FairPlay hovedtema.

Årsmøtet

Styret legger fram de vanlige årsmøtesakene; som regnskap og årsmelding for 2014 og valg av nytt styre. I tillegg blir det orientert om planene for 2014. Årsmøtepapirene blir sendt ut noen dager på forhold til alle medlemmer på e-post, samt at de blir lagt ut på hjemmesidene her. 

Her kan du laste ned Invitasjonen til årsmøtet og Sakliste for årsmøtet.

Her er Årsmelding for 2013, og her er Regnskap for 2013.

Temaopplegg om FairPlay i fotballen:

Svein Dahle OFK 120p.jpgFotball handler om mer enn å skåre mål og vinne kamper. «Fair Play» er en viktig del av fotballen. Og «FairPlay» er mer enn gule og røde kort og å takke motstanderen for kampen.

Ja, Haugerud Fotball skal utvikle gode fotballspillere og prøve å vinne kamper. Men vi skal være noe mer! Fotballgruppa skal være en trygg og trivelig møteplass for barn, unge og voksne på Haugerud. Et sted for positive opplevelser i fritida. Et sted for å lære å samarbeide, spille på lag, respektere hverandre.  Vi som er voksne, har et spesielt ansvar som rollemodeller og veiledere for de unge.

Dette skal vi diskutere i et temaopplegg somSvein Dahle fra Oslo Fotballkret sskal stå for. Han er en erfaren fotball-leder som har hatt mange kurs av denne typen for andre klubber i Oslo. Svein vil formidle sine erfaringer, – men like mye legge til rette for at vi som er aktive i Haugerud Fotball skal komme fram med våre erfaringer og meninger.

Vi spiser kveldsmat sammen som en del av møteopplegget.

 

Av hensyn til planlegging og servering ber vi om påmeldinger:

Påmelding til dagend@online.no eller mobil 911 84 388 (Dag Endal)