Årsmøte og trenerforum i Fotballgruppa

Torsdag 3. mars ble årsmøtet i Haugerud Fotball gjennomført med godt oppmøte på klubbhuset. I forkant av årsmøtet ledet trenerkoordinator Ingve Opaker et trenerforum der temaet var hvordan vi kan sikre fokus og disiplin på treninger. Seks av medlemmene i fotballstyret stilte til gjenvalg. Espen Frøvik kom inn som nytt styremedlem etter Astrid Bjerke Lund som med dette avsluttet en mangeårig innsats for Haugerudfotballen.

Da styreleder Dag Endal la fram fotballstyrets årsmelding for 2015, ble det rapportert om høy og stabil aktivitet også i året som var. 16 lag i serien, tre jentelag, nytt G2009-lag, fem pluss tre lag som har spilt futsal og ny utstyrsavtale med Nike/Torshov Sport var noen av punktene som ble trukket fram fra årsmeldinga.

Det ble på møtet orientert om rehabilitering av Haugerudbanen, som ble vedtatt av bystyret i desember 2015 og som skal gjennomføres en eller annen gang i 2016. Dette vil innebære at banen ikke kan brukes noen uker i løpet av sesongen på grunn av anleggsarbeidet. Dette blir en utfordring for klubben, samtidig som vi vil få et nytt og flott fotballanlegg når byggevirksometen er over.

Rapportene fra styret kunne ellers melde om et medlemstall på 253 i 2015, en omsetning på vel 600.000 kroner og et underskudd på cirka 23.000 kroner.

Her kan du finne PowerPoint-presentasjonen av årsmelding for 2015.

Det nye fotballstyret består av Dag Endal (leder), Toril Todal-Støback (kasserer), Efrem Mesfun (materialforvalter), Bernt Holøien (baneansvarlig) og styremedlemmene Jean Robert Bernadotte-Nordenstam, Anita Myhre og Espen Frøvik (nyvalgt).

På fotballmøtet ble det også informert om saker som skal opp på klubbens årsmøte torsdag 10. mars:

  • Verdidokument for Haugerud IF
  • Utviklingsplan 2020
  • Ny lov for klubben
  • Organisasjonsplan

Her kan du finne sakspapirene til årsmøtet i klubben.

Her er PowerPoint-presentasjonen om årsmøtet.

Bildet nedenfor er fra trenerforumet som ble arrangert i tilknytning til årsmøtet.

Trenerforum alle 1200p.jpg