Barnefotball (6-12 år)

Overordnede prinsipper
For overordnede prinsipper i barnefotballen henvises det til NFF sine retningslinjer og prinsipper for barnefotballen, samt idrettsforbundets barnerettighetsbestemmelser

Prinsipper for barnefotballen
• Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet
• Skape fast ramme for trening og aktiviteter
• Konstant fokus på mestringsfølelse, glede, trivsel, motivasjon og lek
• Utvikle koordinasjon, motorikk og balanse
• Utvikle gode basisferdigheter med ball (pasning, mottak, medtak, avslutninger, headinger og førsteforsvarer)
• Vending/Skjerming: Kunne vende – legge til rette. Holde kroppen mellom ball og motspiller
• Utvikle forståelsen om at fotball er et lagspill
• Utvikle et fellesskap i gruppa
• Til enhver tid utvikle ballferdigheter gjennom å kun ha øvelser med ball
Målsetninger for HIF-treneren i barnefotballen
• Sørge for at spillerne er kamerater, og opptrer som kamerater
• Ha fokus på læring. Det er bra, og lov å gjøre feil. Feil skaper utvikling.
• Skape mestringsopplevelser for alle
• Lage treningsøkter som er morsomme, og som stimulerer til interesse og bevegelse
• Trenerapparatet skal videreføre gode holdninger og engasjement til foreldregruppa (Se retningslinjer for HIF-foreldre og HIF-treneren)