Bli med på trenerkurs i høst!

Oslo fotballkrets inviterer også i høst til trenerkurs for barne- og ungdomsfotballen. Gode kurs - som gjør oppgavene som trener og leder enklere. Vi ønsker derfor at alle ledere og trenere i Haugerud Fotball skal delta på slike høst. Klubben betaler deltakeravgiftene.

Fotballkretsens trenerkurs gir veldig nyttig påfyll av kunnskap og inspirasjon for alle som skal trene eller lede lag i barne- og ungdomsfotballen. Haugerud Fotball satser på å få flest mulig av våre trenere og lagledere med på slike kurs nå i høst!  Bedre treninger gir mer moro for både spillere og trenere. Kursene går over fire eller fem kvelder i oktober og november.

Kursene er veldig praktisk anlagt med vekt på å prøve øvelser og få tips om hvordan øvelsene best kan legges opp. Kurskveldene er delt inn i to  Først en kort teoridel, så er det ut og ha øvelser i praksis. Det er derfor viktig at deltakerne har med seg varmt treningstøy, de skal være objekter under praksisøktene.

De enkelte delkursene er selvstendige kurs på fire moduler som bygger på hverandre. Det er mulig å ta flere – eller alle – delkurs samme høst. Delkursene er rettet mot ulike målgrupper:

DELKURS 1: BARNEFOTBALLKURSET (6 – 8 år)

DELKURS 2: BARNEFOTBALL−FLEST MULIG MED KVALITET (9 – 10 år)

DELKURS 3: MOT UNGDOM−LENGST MULIG (11 – 12 år)

DELKURS 4: UNGDOMSFOTBALL – LENGST MULIG−BEST MULIG (13 – 19 år)

Les mer om kursene i invitasjonen her og her på kretsens hjemmesider.

Meld din interesse eller send påmelding til Dag Endal: dagend@online.no Klubben sender felles påmelding for alle til Oslo fotballkrets.