Bli med på trenerkurs – masse å lære – klubben betaler avgiften for våre trenere og lagledere

Fotballkretsen gjennomfører hver høst en rekke trenerkurs for trenere og lagledere i barne- og ungdomsfotballen. Lærerike og inspirerende kurs, med vekt på å lære ting i praksis. Fotballstyret inviterer alle våre trenere og lagledere til å melde seg på. Klubben betaler.

C-trenerkurs er første nivå i fotballforbundets pyramide av trenerlisenser. Kursene blir arrangert over hele byen i løpet av noen uker i oktober og november. Hvert kurs varer fire eller fem kvelder og består av litt teori og mye praksis. Det vil si å planlegge øvelser, gjennomføre dem og siden lære av forsøkene. Kursene har gode instruktører, og i tillegg er det veldig nyttig å utveksle erfaringer med trenere fra andre klubber.

Fotballstyret anbefaler alle trenere å ta slike kurs, og vi betaler avgiften for alle grenere – og lagledere – som vil melde seg på. Det er stort sett snakk om kr. 1.000 pr. Kurs.

Delkurs 1 – Barnefotballkurset: Fire kvelder fra 7. til 17. oktober

Delkurs 2 – Barnefotballen – veien videre med kavlitet og Keepertrening: Fem kvelder fra 21. oktober til 4. november 

Delkurs 3 – Mot ungdom: Fire kvelder fra 7. 18. november

Delkurs 4 – Ungdom: fem kvelder fra 21. november til 5. desember

 Klikk på lenkene for å lese mer og se hvor de ulike kursene blir holdt. Det anbefales at man begynner med delkurs 1 og tar dem i rekkefølge, om man ikke har treneropplæring eller erfaring fra før. 

 Vil du ta ett eller flere trenerkurs? Meld fra til dagend@online.no med følgende opplysninger:

  • Navn
  • Hvilke/t kurs vil du ta?
  • Hvor vil du helst være på kurs (sett gjerne opp prioritert rekkefølge)