Dag Endal ny leder for HIF

På årsmøtet i Haugerud IF sist torsdag overtok Dag Endal som leder for hovedstyret i klubben. Knut Sælid ble varmt takket av etter mange års innsats som leder, men han fortsetter med mange viktige oppgaver i klubben, særlig innenfor anleggsutvikling.

– Haugerud IF er i flytsonen, sier den nyvalgte lederen Dag Endal som en oppsummering av årsmøtet.  – Haugerud Idrettspark har blitt oppgradert i flere omganger, medlemstallet øker i klubben, flere av gruppene har meget høy aktivitet, noen har også utøvere i Norgestoppen. Denne positive trenden skal vi bygge videre på. Vi har store ambisjoner om å bli en større, mer aktiv og mer synlig klubb!

Endal viser også til at Haugerud IF har påbegynt et spennende prosjekt for å inkludere flere voksne innenfor klubbens rammer. – Særlig ønsker vi å ha flere tilbud for voksne med innvandrerbakgrunn.  Ikke minst fordi et stort flertall av befolkningen i vårt område nettopp har en slik bakgrunn. Vi er veldig glade for at Bydel Alna har støttet oss med midler til å drive utprøving av metoder.

På årsmøtet kunne hovedstyret melde om økning i medlemstallet slik at Haugerud IF ved årsskiftet hadde over 700 medlemmer. Idrettsparken er blitt oppgradert, og klubbhus og treningsrom er pusset opp for betydelige midler. Åpen dag i 2013 samlet stor oppslutning, og Åpen hall samler mange unge på lørdagskveldene.

– Som ny styreleder blir det min oppgave å ta klubben videre i den positive retningen vi har påbegynt. Vi skal bli en møteplass for voksne og barn, sammen og hver for seg, på Haugerud. Vi skal bidra til at våre barn og unge får et positivt fritidstilbud; det skal være trygt, det skal være hyggelig og det skal få unge kropper i fysisk aktivitet.

Vi konkurrerer med sofaen og skjermene, både når det gjelder barn, ungdom og voksne, sier Dag Endal. – Taper vi denne konkurransen, er det mye alvorligere enn om vi taper noen kamper i fotball eller badminton. Et breddeidrettslag som vårt handler om å bringe folk sammen, å skape gode vennskap og trygge miljøer og å få folk i bevegelse.

Arbeidsutvalget som skal lede klubben det kommende året, består i tillegg til Dag Endal som leder, av nestleder Terje Hasle, sekretær Eva Bakke, økonomileder Trond Dahl og anleggsansvarlig Knut Sælid. Sammen med lederne for de ulike gruppene utgjør disse hovedstyret i Haugerud IF. Ved avslutningen av årsmøtet ble Knut Sælid takket varmt for en helt spesiell innsats for Haugerud IF gjennom veldig mange år. – Ordtaket om å hoppe etter Wirkola passer ikke i dette tilfellet, sier Dag Endal. – Jeg får sjansen til å hoppe sammen med Wirkola. Knut Sælid blir nemlig med som en like aktiv ressursperson før, men i en ny rolle. Jeg har meget stor respekt for jobben Knut har gjort for klubben og Haugerud, sier Dag  Endal.

Den nye Haugerudlederen sier at klubben må bli mer synlig om den skal lykkes med å nå målene sine. – Vi utgjør antakelig det største fritidstilbudet i hele området her, men veldig mange aner ikke hvem vi er og hva vi gjør. De vet ikke hvor høy aktivitet det er inne i Haugerudhallen, fra tidlig til sent. De har aldri vært på kunstgressbanen og spilt med barna sine. De vet ikke at vi har en av landets mest moderne tennisbaner. De aner ikke at masse ungdommer samles hver lørdag  til uorganisert moro i hallen. De vet ikke hvor klubbhuset er.  

Dette informasjonsgapet må vi tette, sier Dag Endal. – Nå arbeider vi med en plan for kommunikasjon, særlig bruk av sosiale medier. Videre har vi planer for å åpne klubbhuset for innvandrergrupper som ønsker å drive sosiale aktiviteter. Alt dette kommer i tur og orden. Jeg håper at vi kan rapportere også til neste årsmøte at Haugerud IF er i flytsonen – og at vi har kommet noen steg lengre, sier den nyvalgte lederen for Haugerud IF, Dag Endal.