Differensiering

Differensiering kan sees på som en positiv forskjellsbehandling av spillere i nå-situasjon. Det vil si at vi ikke velger ut spillere som vi i fremtiden tror blir gode ut ifra (fysiske, tekniske eller taktiske) ferdigheter, men gir alle spillere, som her og nå er over/under gjennomsnittet i gruppa, andre og tilpassede utfordringer. Dette gjelder uansett om spilleren er kommet langt i utviklingsløpet eller ikke. Vi ønsker at alle spillerne våre skal ligge i flytsonen, og oppleve mestring når du må ut av komfortsona.

Retningslinjer for differensiering i Haugerud IF:

  • Årganger trener alltid sammen og/eller samtidig – Gjelder frem til G16
  • Gruppene i hver årgang skal være dynamiske, ikke statiske¨
  • Gi individuelle utfordringer i relasjonelle øvelser – Vite hva man skal øve på individuelt og relasjonelt
  • Etterstreb at alle spillere for 1/3 utfordring og 2/3 mestring
  • Å være utenfor flytsonen må til for videre utvikling. Det er allikevel stor forskjell fra spiller til spiller hvor mye og hvor lenge man motiveres av å være utenfor flytsonen. Det er viktig å ha en god balanse og monitorere motivasjonen til spillerne når de er utenfor flytsonen

Ha et åpent sinn for naturlig utviklingsløp, hvor enkelte spillere kan endre seg over natten. Søk alltid etter jevnbyrdighet på trening og eksternt på kamp.