Dokumenter til klubbens årsmøte 2020

Her kan du laste ned dokumentene som legges fram for behandling på klubbens årsmøte 2020. Klikk på lenkene nedenfor.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumentene er laget ut fra en normalsituasjon. Det vil helt sikkert bli behov for justeringer i klubbens drift og planer på grunn av virusepidemien, men hva dette vil bety, har vi ikke oversikt over nå.

Innkalling og forslag til sakliste for årsmøtet 2020

Sak 3/2020 Årsmelding 2019

Årsmelding fra hovedstyret

Årsmelding fra fotballgruppa

Årsmelding fra badmintongruppa

Rapport fra kontrollutvalget

Sak 4/2020 Regnskap for 2019

Årsregnskap 2019 Haugerud Idrettsforening

Revisors rapport (foreløpig versjon)

Sak 5/2020 Ny organisasjonsmodell for Haugerud IF

Sak 6/2020 Ny lov for Haugerud IF

Sak 7/2020 Utviklingsplan 2020-2025

Sak 9/2020 Kontingent og avgifter

Sak 10/2020 Budsjett 2020

Sak 11/2020 Valg

Innstilling fra klubbens valgkomité

Innstilling fra fotballens valgkomité