Fem før og fem etter

De fleste lagene har det slik allerede, men vi skal bruke det enda mer systematisk: Alle treninger starter med fem minutters pratestund, der trenerne tar opp ting som angår laget, trening, kamp, lagånd; fair play osv.

Tilsvarende avsluttes alle treninger med fem minutters pratestund. Med andre ord; fem før og fem etter! Om man vil legge disse pratestundene til andre tidspunkter i løpet av ei treningsøkt, er det naturligvis helt greit. Ta det når der passer inn i opplegget.

Slike korte samlinger skal ikke bare formidling av informasjon. Like viktig er det å venne spillerne til å fokusere oppmerksomhet, være rolige, lytte, innordne seg. Derfor er det avgjørende at vi som trenere setter en klar standard for hvordan det skal være: Alle skal stå i en halvsirkel/på linje med blikket på treneren, litt avstand mellom hver spiller for å unngå knuffing og erting, ingen baller, ingen snakker uten å ha fått ordet, spillerne venter med spørsmål til treneren har åpnet for det.

Mulige ting å ta opp:

> opplegget for denne treninga; øvingsmomenter
> erfaringer fra siste kamp, opplegg for neste
> om laget og samholdet
> om oppførsel, fairplay
> «om profesjonalitet»: om å ha alt på stell; sko, klær, ballen, være presis osv.

Vi kan hente tips til emner å snakke om fra:

klubbens dokumenter: Dette er Haugerud Fotball, Vi som er spillere i Haugerud Fotball osv
> Haugerud-øvelsene som ligger på Treningsøkta.no
> brosjyrer og hefter fra Fotballforbundet
> trenerkurs vi har vært på og materiell vi har fått der
> episoder fra kamper og treninger, gode og dårlige. Det er viktig å framheve positive opplevelser, gode prestasjoner,  spillere som bidrar spesielt positivt osv.

Her kan du laste ned denne teksten som pdf-fil.