Forebygging av trakassering og overgrep

Alle som arbeider med lag, utøvere, treninger eller konkurranser i regi av Haugerud IF skal bidra til at ingen opplever overgrep og trakassering på klubbens aktiviteter eller i vårt miljø. Derfor har klubben utarbeidet retningslinjer for å forebygge slike hendelser og en varslingsordning.

Arbeidet for å forebygge trakassering og overgrep er et viktig anliggende for hele Haugerud IF, ikke minst for fotballgruppa som er den som organiserer desidert flest barn og ungdom. Det skal være trygt og hyggelig å spille fotball hos oss!

Her er klubbens retningslinjer for å forebygge trakassering og overgrep.

Her kan du se klubbens interne beredskap for forebygging og håndtering av uønskede hendelser.

Her er et skjema for å melde inn uønskede hendelser i klubben.