Foreldrevett i Haugerud Fotball

Slik kan vi som er foreldre bidra til gode fotballopplevelser, både for de unge spillerne, for oss selv og for trenere og lagledere som gjør en stor frivillig innsats for oss:

img_7813Møt opp på trening og kamp

– barna ønsker det, klubben trenger det – og du vil ha glede av det!

Gi oppmuntring til alle spillerne

– ikke bare ditt eget barn. Det handler om laget.

Gi oppmuntring i medgang og motgang

– Haugerudspillerne våre kommer til å oppleve begge deler!

Respekter trener/lagleders bruk av spillere underveis

– vi tar gjerne i mot seriøse innspill etter kampen.
Se på dommeren som en veileder

– respekter og støtt opp om avgjørelsene.

Spør om kampen var morsom og spennende

– ikke bare om resultatet.

Sørg for riktig og fornuftig utstyr

– men ikke overdriv. Lær barna å ta vare på eget utstyr.

Støtt opp om klubbens arbeid

– delta på foreldremøter for å få informasjon og bli kjent med holdninger og forventninger.

Haugerud Fotball drives bare av frivillige voksne

– hva kan du bidra med? Tilby deg å hjelpe. Svar ja om du blir spurt.

Husk at barna gjør som du gjør

– ikke som du sier.

God fornøyelse! Det er mye glede i å kunne følge egne barn og vennene deres i fritidsaktivitetene.

Her kan du laste ned Foreldrevettreglene i pdf-versjon