Foreldrevettregler

Målet med foreldrevettreglene er å påvirke foresatte og foreldre til å vise en sunn og fornuftig oppførsel når de står på sidelinjen i forbindelse med trening og kamper og ellers i fotballmiljøet.

 1. Møt opp på trening og kamp – barna ønsker det
 2.  Gi oppmuntring til alle spillerne – ikke bare til ditt eget barn
 3. Gi oppmuntring i medgang og motgang
 4. Respekter trener/lagleders bruk av spillere – innspill kan du gi etter kampen
 5. Se på dommeren som en veileder – respekter avgjørelsene
 6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press
 7. Stimuler barnet ditt til å motivere og skryte av lagkamerater
 8. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke bare om resultatet
 9. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – men ikke overdriv
 10. Vis respekt for klubbens arbeid – delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner
 11. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball – ikke du
 12. Vis respekt for andre – ikke røyk eller bann på sidelinjen
 13. Husk at barna gjør som du gjør – ikke som du sier