Forsikring for fotballspillere

Alle som spiller fotball for en klubb i Norge, er automatisk forsikret – dersom man har medlemskapet sitt i orden. Fotballforbundet og Idrettsforbundet har forsikringsavtaler som omfatter alle lag, klubber, spillere, trenere og ledere. Også alle oss i Haugerud Fotball. Forutsatt at noen enkle vilkår er oppfylt. Les mer her.

Vi har – heldigvis – veldig få skader i Haugerud Fotball, og i hvert fall skader som er så alvorlige at det krever dyr legebehandling. Men forsikring er alltid nyttig å ha, om noe likevel skulle skje. Spillere til og med 12 år er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. Spillere fra 13 år og oppover dekkes av fotballforsikringen.

Spillerne trenger ikke foreta seg noe ekstra for å være forsikret – bortsett fra å betale kontingenten til klubben. For Haugerud Fotball sin del: Å betale kontingenten på 300 kroner til Haugerud IF. Hvis denne ikke er betalt, er man heller ikke forsikret.

Her kan du lese alt om hvordan Fotballforsikringen for 2020-sesongen.

Her kan du se NFF forsikringsbevis fotball for 2020-sesongen.

Slik skal du gjøre ved en skade – klikk her.

Det er spiller/foresatt som selv melder en skade. Skader kan meldes her.

Det er spillernes og foreldrenes ansvar å sørge for at kontingenten er betalt. Fotballstyret sender ut purringer via e-post og lagledere/trenere til dem som ikke betaler, men vi tar ikke ansvar for dem som likevel lar være å betale. Da deltar spillerne på trening og i kamper på egen risiko. De som ikke betaler etter purringer, kan risikere å miste retten til å trene og spille kamper.

Det er laget og klubben som er ansvarlig for at alle medlemmer blir registrert slik at spillere er forsikret. Vi bruker to registre; FIKS, som er hele fotball-Norges felles register over spillere, og vårt eget medlemsregister. Har du spørsmål, kontakt Fotballstyret:

Vedr. FIKS: Styreleder Dag Endal, mobil 911 84 388 og e-post dag.endal@gmail.com

Vedr. medlemsregister: Kasserer Toril Todal Støback, mobil 901 94 978 og e-post tometost@outlook.com

Forsikringen begynner å gjelde pr. 1. mars hvert nytt år, og den gjelder ett år, dvs. til og med 28. februar det påfølgende året. Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre, fra de minste barna til fotballveteraner, inkludert trenere og ledere.