Første år av “Flere på banen” er avsluttet – se rapporten her

"Flere på banen" er et prosjekt for flere av gruppene i Haugerud IF, spesielt fotball, innebandy og håndball. Prosjektet har som mål å engasjere flere voksne som frivillige medhjelpere i klubben. Første prosjektår er avsluttet, og nå kan du se rapporten her.

Satertn på prosjektet kan spores tilbake til utviklingsdiskusjonene som Fotballgruppa hadde på starten av 2011. Disse resulterte i en utviklingsplan for 2012- 2014 som skulle gjøre Haugerud Fotball større, bedre og mer synlig. Et av målene der var å “engasjere flere foreldre” som frivillige medhjelpere rundt lagene og klubben. Dette var en målsetting som flere av de andre gruppene i klubben også var opptatt av. Det ble derfor konkludert med å kjøre prosjektet i navnet til hele idrettslaget. Bydel Alna ble søkt om midler, og de bevilget et betydelig beløp til det første året. 

Hovedlinjer i 2013

Nå har Bydel Alna fått rapport om hva som skjedde i 2013. I rapporten er prosjektet summert opp i disse hovedpunktene:

  • Vi har fått gjennomført mange av de planlagte oppgavene i prosjektet.
  • Vi har klart å profilere klubben og tilbudet vårt mye bedre i lokalmiljøet enn tidligere.
  • Prosjektet har bidratt til nye og interessante diskusjoner i klubben og til økt samarbeid mellom gruppene.
  • Vi har ikke kommet så langt som planlagt med kartlegging av koder og kulturer i lokalmiljøet og utvikling av nye kommunikasjonsformer.
  • De gjennomførte aktivitetene har blitt rimeligere enn budsjettert.
  • Vi vil gjerne gå videre med dette prosjekt, slik som skissert i den opprinnelige søknaden til Bydel Alna.

Her kan du laste ned og lese hele rapporten. 

“Flere på banen” fortsetter i 2014.