Fotballavgiften 2023 – nå kommer faktura

Nå i april kommer alle spillere til å få faktura for fotballavgiften for 2023. Den er veldig viktig for klubben! Den bidra til å dekke driften av fotballaktiviteten for barn, ungdom og voksne. Vi håper alle betaler raskt.

– De fleste vil få faktura på fotballavgiften på e-post, forteller Toril Todal-Støback som har ansvar for medlemsregister og avgifter i fotballgruppa. – Dersom du ikke får noe, sjekk spamfilter og rotemapper på PCen. Og skulle du ikke finne fakturaen, kan du be om en ny ved å sende en e-post til tometost@outlook.com.

Toril har to ønsker, også for 2023: For det første at alle betaler raskt. – Da sparer vi mye tid på å purre og sjekke opp. Vi som driver dette, gjør det på frivillig basis og bruker veldig mye tid på å holde orden på økonomien i fotballgruppa.

Bruk kid-nummer, please!

– For det andre ber jeg så sterkt jeg kan om at alle betaler med kid-nummer og til riktig kontonummer. Da kommer pengene rett inn på den spilleren det gjelder. Hvis ikke, «forsvinner» pengene inn blant alle andre innbetalinger i klubben og må spores opp. Dette medfører mye arbeid for både oss og den som betaler uten kid, sier Toril.

Her kan du se hva pengene i Haugerud Fotball går til.

Her er satsene for fotballavgiften i 2023, de samme som i 2022:

Barnefotball 5-9 år 1800 kr
Eldre barnefotball 10-12 år 1900 kr
Ungdomsfotball 13-17 år 2200 kr
Voksenfotball JR-lag og Seniorlag 2500 kr

Fotballkassereren minner samtidig om at klubben har en ordning med stipend for spillere fra familier med betalingsproblemer. Send en e-post til dag.endal@gmail.com. – Vi behandler raskt og ubyråkratisk, lover Toril. Hun sier også at det går an å dele opp beløpet i mindre deler, men da man bruke samme kid- og kontonummer hver gang, ellers blir det kaos.

Lave avgifter i Haugerud Fotball

Fotballgruppas leder, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, forteller at Haugerud IF satser på å ha lave avgifter slik at pengene ikke skal være en hindring for dem som ønsker å være aktive i klubben. – Men det betyr også at de avgiftene vi skal ha inn, blir ekstra viktige. Fotballavgiften går til å dekke utgiftene som driften av fotballgruppa her; utstyr til spillere, vedlikehold av banen, vinterdrift på banen, påmelding til serier og cup-er, forsikring, dommere osv.

Thor Olav sier at Haugerud Fotball etter hvert har blitt en betydelig «bedrift». – Vi har rundt millionen i omsetning. For 2023 har vi budsjettert med utgifter på rundt 900.000 kroner. Men avgiften fra medlemmene dekker knapt halvparten av dette. Resten skaffer fotballrådet gjennom offentlig støtte, prosjektinntekter osv. Vi skal også huske på at de som er trenere og ledere i Haugerud Fotball, gjør sin innsats gratis. Skulle vi betalt trenere og ledere, måtte vi ha skaffet flere hundretusener til i inntekter.

Du betaler bare en tredel!

Skal vi summere opp, kan vi si at medlemmene betaler 1/3 av det som det koster å drive klubben. Den andre tredelen er offentlig støtte som fotballrådet skaffer. Den siste tredelen «betaler» trenere og ledere ved å jobbe gratis for deg og ditt barn. Det kaller jeg en god deal for spillerne våre, avslutter Thor Olav.