Fotballavgiften 2024 – nå kommer faktura

Nå i januar kommer alle fotballspillere i Haugerud IF til å få faktura for fotballavgiften for 2024. Den er veldig viktig for klubben! Den bidrar til å dekke driften av fotballaktiviteten for barn, ungdom og voksne. Vi håper alle betaler raskt.

– De fleste vil få faktura på fotballavgiften på e-post, forteller Toril Todal-Støback som har ansvar for medlemsregister og avgifter i fotballgruppa. – Dersom du ikke får noe, sjekk spamfilter og rotemapper på PCen. Og skulle du ikke finne fakturaen, kan du be om en ny ved å sende en e-post til tometost@outlook.com.

Toril har to ønsker, også for 2023: For det første at alle betaler raskt. – Da sparer vi mye tid på å purre og sjekke opp. Vi som driver dette, gjør det på frivillig basis og bruker veldig mye tid på å sikre økonomien i fotballgruppa.

Bruk kid-nummer, please!

– For det andre ber jeg så sterkt jeg kan om at alle betaler med kid-nummer og til riktig kontonummer. Da kommer pengene rett inn på den spilleren det gjelder. Hvis ikke, «forsvinner» pengene inn blant alle andre innbetalinger i klubben og må spores opp. Dette medfører mye arbeid for både oss og den som betaler uten kid, sier Toril. Om man trenger å dele opp betalingen i mindre beløp, går det fint – hvis man bruker riktig/samme kid-nummer på alle betalingene.

Her kan du se hva pengene i Haugerud Fotball går til.

Her er satsene for fotballavgiften i 2024, de samme som i 2022 og 2023:

Barnefotball 5-9 år 1800 kr
Eldre barnefotball 10-12 år 1900 kr
Ungdomsfotball 13-17 år 2200 kr
Voksenfotball Juniorlag og Seniorlag 2500 kr

Fotballkassereren minner samtidig om at klubben har en ordning med stipend for spillere fra familier med betalingsproblemer. Send en e-post til dag.endal@gmail.com. – Vi behandler raskt og ubyråkratisk, lover Toril.

Lave avgifter i Haugerud Fotball

Fotballgruppas leder, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez, forteller at Haugerud IF satser på å ha lave avgifter slik at pengene ikke skal være en hindring for dem som ønsker å være aktive i klubben. – Men det betyr også at de avgiftene vi skal ha inn, blir ekstra viktige. Fotballavgiften går til å dekke utgiftene som driften av fotballgruppa har; drakt og utstyr til lagene, vedlikehold av banen, vinterdrift på banen, påmelding til serier og cup-er, forsikring, dommere osv.

Thor Olav sier at Haugerud Fotball etter hvert har blitt en betydelig «bedrift». – I 2023 hadde vi over 1,1 million kroner i omsetning. Avgiften fra medlemmene dekker knapt halvparten av dette. Resten skaffer fotballrådet gjennom offentlig støtte, prosjektinntekter osv. Vi skal også huske på at de som er trenere og ledere i Haugerud Fotball, gjør sin innsats gratis. Skulle vi betalt trenere og ledere, måtte vi ha skaffet flere hundretusener til i inntekter.

Du betaler bare en tredel!

Skal vi summere opp, kan vi si at medlemmene betaler 1/3 av det som det koster å drive klubben. Den andre tredelen er offentlig støtte som fotballrådet skaffer. Den siste tredelen «betaler» trenere og ledere ved å jobbe gratis for deg og ditt barn. Det kaller jeg en god deal for spillerne våre, avslutter Thor Olav.