Fotballforsikring

Når du betaler treningsavgift blir ditt barn samtidig omfattet av fotballforsikringen gjennom NFF som er en grunnforsikring. Det betyr at spillere som blir skadet kan få hjelp. Du kan også kjøpe utvidet forsikring dersom du ønsker bedre dekning. Her er mer info om hva forsikringene omfatter.

Her kan du lese om fotballforsikringen for 2013 og hva forsikringen dekker. Den gjelder for 1. mars 2013 til 28. februar 2014:
Fotballforsikringen 2013 - Informasjon til klubbene.pdf