Fotballforsikringen i 2019

Fotballspill fører dessverre til noen skader. Som oftest er de ikke spesielt alvorlige, men når det først skjer, er det viktig å følge opp på riktig måte. Det gjelder både for trenere og lagledere, men også fra spillerens og foresattes side. Oppfølging handler både om å behandle skaden riktig og å melde den inn på rett måte.

Her er en kort introduksjon til fotballforsikringen og skadehåndtering.

Her kan du lese alt om forsikringsordningen, og her er det forklart hva man skal gjøre hvis en skade oppstår.

Det er spillernes og foreldrenes ansvar å sørge for at kontingenten er betalt. Fotballstyret sender ut purringer via e-post og lagledere/trenere til dem som ikke betaler, men vi tar ikke ansvar for dem som likevel lar være å betale. Da deltar spillerne på trening og i kamper på egen risiko. De som ikke betaler etter purringer, kan risikere å miste retten til å trene og spille kamper.

Det er laget og klubben som er ansvarlig for at alle medlemmer blir registrert slik at spillere er forsikret. Vi bruker to registre; FIKS, som er hele fotball-Norges felles register over spillere, og vårt eget medlemsregister. Har du spørsmål, kontakt Fotballstyret:

Vedr. FIKS: Styreleder Dag Endal, mobil 911 84 388 og e-post dag.endal@gmail.com

Vedr. medlemsregister: Kasserer Toril Todal Støback, mobil 901 94 978 og e-post toril@stoback.net