Haugerud Fotball tegner samarbeidsavtale med Grorud IL!

Etter nesten 12 måneder med forhandlinger har Haugerud Fotball gleden av å melde om at vi nå har signert en formell samarbeidsavtale med Groruddalens eneste toppklubb!

Grorud IL tok februar 2021 initiativ til et samarbeid med Haugerud IF i forbindelse med opprettelsen av det de kaller for “Groruddalsmodellen”. Groruddalsmodellen skal være et tverrfaglig samarbeid mellom utvalgte klubber i Groruddalen som sammen skal skape bedre sportslige vilkår for fotballspillere i Groruddalen. Siden februar 2021 har klubbene hatt et uformelt samarbeid for å se om klubbene kunne dra nytte av hverandre, og Grorud IL har gjennom 2021 vært en sterk bidragsyter på ulike tiltak i Haugerudfotballen, og Haugerud IF har vært en sparringspartner for Grorud IL og deres utvikling av sitt samfunnsarbeid. Grorud IL stilte med trenere både under fotballskolen og jentefotballdagen Haugerud IF arrangerte i forbindelse med Sommerprogrammet 2021. Daglig leder i Haugerud IF, Thor Olav Tvedt Delgado-Rodriguez er svært fornøyd med avtalen.

Utviklingsleder i Grorud IL, Torgeir Helgen gleder seg over samarbeidet. Her sammen med daglig leder, Thor Olav og sportslig leder i Haugerud Fotball, Adil Svendsen Laatayoui.

– Vi har over lengre tid hatt et uformelt samarbeid med Grorud. Over et år har vi hatt gleden av å bli kjent med Grorud IL som klubb, og alle de fine folka som er i Grorud IL. Det at vi endelig nå har formalisert samarbeidet med en samarbeidsavtale er svært gledelig, og dette vil garantert utvikle Haugerudfotballen i positiv retning, sier Thor Olav.

Sportslige i fokus

I samarbeidsavtalen ligger det føringer på hvordan Grorud IL kan bidra til kompetansehevende tiltak i Haugerud Fotball. Avtalen innebærer føringer på spillerutvikling, trenerutvikling, klubbutvikling og økt rekruttering til groruddalsfotballen.

Klubben satt seg ned med utviklingsleder i Grorud IL, Torgeir Helgen, samt vår egen daglige leder, Thor Olav og sportslig leder i Haugerud Fotball, Adil Svendsen Laatayoui.

– Hva betyr denne samarbeidsavtalen?

“Dette betyr veldig mye for oss i Haugerud Fotball, og jeg er stolt over at vi sammen har klart å få til en avtale sammen med Grorud IL. Det er en kjensgjerning at toppklubbene i norsk fotball ønsker å knytte til seg samarbeid med breddeklubber, og da er det viktig at vi får en avtale som faktisk gir oss som breddeklubb en reell verdi. Det har vi klart å få til her, og jeg må berømme Grorud IL, med Torgeir i spissen for den inngangen de har hatt til dette, og vært så positive i alle samtaler, sier Thor Olav.

-Hva ligger det i samarbeidsavtalen?

Det er klart at utgangspunktet her har vært å få til et bedre sportslig tilbud i Haugerud IF, og i Groruddalen. Sammen med Grorud IL har vi fått til en pakke som vil gi spillere og trenere i Haugerud IF et sportslig tilbud som aldri tidligere har vært på Haugerudbanen. Grorud IL kommer inn og direkte bidrar til den sportslige utviklingen på alle barne- og ungdomslagene våre. Det blir ekstra treninger på Haugerudbanen med høykvalitets trenere fra Grorud IL, det blir hands on trenerveiledere fra Grorud IL på de ordinære treningene til lagene våre, samt Haugerudakademiet. I tillegg blir Grorud IL med oss på å utvikle morgendagens trenere i det nystartede prosjektet vårt; Unge Trenere, sier Adil.

Klubben er spent på hvorfor Grorud IL pekte seg ut vår klubb til en samarbeidsavtale:

Torgeir, hvorfor Haugerud IF?

Torgeir Helgen, Utviklingsleder i Grorud IL fikk et eksemplar av verdens vakreste drakt!

– Det var ikke vanskelig å se at Haugerud IF var en klubb vi ønsket å knytte nærmere kontakt med. Vi i Grorud IL er mektig imponert over hvordan Haugerud IF driver klubb, mest av alt på det menneskelige planet. De er opptatt av å skape gode mennesker, og deretter idrettsutøvere. Vi i Grorud har veldig tro på dette aspektet av spillerutviklingen. Vi må fokusere mer på livsmestring, og det å skape gode mennesker. Hvis vi klarer å utvikle mennesker og få unge fotballspillere til å mestre livet, først da kan vi begynne å tenke på å utvikle dem til potensielle toppspillere. Her er Haugerud en av de beste i klassen, og det blir veldig moro å være med på dette sammen med Haugerud IF. I tillegg er det en klubb som ofte har imponert oss med hvordan de kommuniserer og knytter til seg lokalmiljøet sitt. Inne på Grorud-kontorene er det alltid noen som har sett eller hørt om sprellene de finner på sosiale medier, og utad virker det som en klubb med veldig positiv go, sier utviklingsleder i Grorud IL, Torgeir Helgen.

Thor Olav istemmer:

– I Haugerud IF skal vi først og fremst utvikle gode mennesker, det tørr vi å påstå at vi er gode på. Klarer vi å utvikle gode mennesker, og få ungdom til å mestre livet, først da kan de utvikles til å bli fremtidige toppspillere. Nå har vi med oss Grorud IL på den sportslige kompetansen, og det håper vi gjør at vi kan komplementere hverandre slik at fremtidens Groruddalsspillere har et eget stempel både som fotballspillere, men også som mennesker.

Groruddalen Grasrottrening

En del av samarbeidsavtalen er at Grorud IL én gang i uken vil holde åpne treningsøkter for alle spillere under 10 år i nærmiljøet. Her vil Grorud IL stille med kvalifiserte trenere, samt treningsinnhold. Planen her er at ungdom vil kunne bidra som hjelpetrenere og være med i et internship der de får kursing i trenervirket, samt flere andre prosjekter som klubben arrangerer sammen.

– Groruddalen Grasrottrening er kun én av mange elementer i denne avtalen, men også på dette punktet har Grorud sett at for å lykkes med samarbeidet må man sette inn krefter på lokale utfordringer og behov. Det er andre behov hos oss, enn det det for eksempel er på Ellingsrud. Vi som Nabolagsklubb hos Oslo Idrettskrets har sett hvordan Oslo Idrettskrets har lyktes med å lytte til klubber og deres lokale behov foran å gi oss en mal på hvordan vi skal drive klubb. Dette har vært helt avgjørende for den formidable veksten vi har opplevd i idrettslaget de siste årene, og det er svært gledelig at Grorud IL har samme tankesettet, og det gjør at vi er veldig trygge på at denne samarbeidsavtalen er det riktige for klubben vår, avslutter Thor Olav.

Samfunnsarbeid

Thor Olav er svært fornøyd med totalpakka i samarbeidsavtalen.

Avtalen legger også til rette for at klubbene skal jobbe mer sammen på samfunnsnivå. Det vil være et fokus på å skape flere jobber, arbeidserfaring og aktiviteter for ungdom. Begge klubber skal fremme sine lokale ungdommer for å skape muligheter til ungdomsmiljøene i sine nærmiljø.

– Samarbeidet vedrørende samfunns- og ungdomsarbeid har pågått lenge før avtalen ble signert, men det er klart at en formell avtale legger noen føringer for hva vi skal prioritere, og hvordan vi jobber. Samfunnsavdelingene i Grorud IL og Haugerud IF har drodlet ideer for hva vi kan gjøre sammen, og det er svært gledelig at også Vålerenga Samfunn er med som en uformell partner når det kommer til samfunnsarbeidet. Haugerud IF og Vålerenga Samfunn har lenge jobbet strategisk og stødig med dette, og Grorud IL har store ambisjoner for å bli en sterk aktør for samfunnsarbeid. Sammen skal vi, Grorud IL og Vålerenga Samfunn gjøre Oslo Øst til et bedre sted å bo! Avslutter Thor Olav.

Ved spørsmål angående samarbeidsavtalen kan Thor Olav kontaktes:
daglig@haugerudif.no
Tlf: 91008666