Haugerud IF skal engasjere flere voksne som frivillige i fotball og håndball

«Flere på banen». Dette er navnet på et nytt treårig prosjekt som Haugerud IF starter opp med støtte fra Bydel Alna. Det handler om håndball og fotball, men ikke om «banen» i bokstavelig betydning. Målet er å engasjere flere foreldre i barnas aktiviteter, gjerne utenom banene.

Haugerud IF er en klubb som nesten 100 prosent drives gjennom frivillig innsats. Dette gjelder for alle idrettsgrenene, også for håndball og fotball der frivillige foreldre gjør en stor innsats som lagledere, trenere og medhjelpere. Men det trengs flere voksne i virksomheten!

Initiativet til prosjektet er tatt av Fotballgruppa. I utviklingsplanen som gruppa vedtok tidligere i 2012 heter det blant annet at et overordnet mål er å engasjere flere foreldre i klubbens aktiviteter. Et av målene er at «alle lag skal ha rutiner som gjør at foreldrene deltar i og støtter opp om laget mange ganger i løpet av et år».

Mange oppgaver utenfor banen

Det er mange praktiske oppgaver rundt et fotballag og en fotballklubb. Noen av dem handler om fotball og må gjøres på fotballbanen. Men det er også mye organisering som ikke har med spark på ballen å gjøre og som må ordnes utenom banen, treninger og kamper. Jo flere som deler på oppgavene, jo mer overkommelige blir de. Det blir hyggeligere for alle, og resultatet er at barna får et bedre fritidstilbud og oppvekstmiljø. 

Deltakelse i idrettslagets aktiviteter gir ikke bare en gevinst for barna. I utviklingsplanen for Fotballgruppa sies det at fotballen også skal være en møteplass for voksne:Voksne som deltar i Fotballgruppas aktiviteter, får mange muligheter til å bli kjent med andre voksne i nærmiljøet. De får se hvem barna deres er sammen med og hvem som er kameratenes foreldre. På denne måten knytter Fotballgruppa nærmiljøet sammen og gjør det enklere å være foreldre. 

Håndballgruppa og fotballgruppa sammen

Håndballgruppa i Haugerud IF har de samme utfordringene som fotballen. Pluss en tilleggsutfordring: Med den sammensetningen vi har i befolkningen på Haugerud, er det langt færre voksne som har spilt håndball i oppveksten enn det er «gamle fotballspillere». Dette gjør det ekstra utfordrende å få med foreldre på oppgaver i håndballen.

Håndball- og fotballgruppa slår derfor sine krefter sammen og gjennomfører prosjektet «Flere på banen». I første omgang blir det opprettet en prosjektgruppe under Haugerud IF. Så blir det en idédugnad for å samle erfaringer og ideer, Dette blir fulgt opp med en kartlegging av ønsker som foreldre til spillerne har og hva som må legges til rette for at de skal finne en plass som frivillige medhjelpere i Haugerud IF.

Aktiviteter i prosjektet

Det er sannsynlig at prosjektet deretter vil satse på aktiviteter innenfor disse områdene:

  • Synliggjøring i lokalmiljøet av Haugerud IF og tilbudet vårt til barn og ungdom om å spille fotball og håndball.
  • Legge til rette for at foreldre kan få konkrete og enkle oppgaver.
  • Miljøtiltak for både barn og voksne, hver for seg og sammen.
  • Samarbeid med skolene, bydelen og bedrifter i området.
  • Møteplasser for voksne.
  • Nye måter å kommunisere med spillernes familier på.

 

Kontaktperson:

Dag Endal, styreleder for Haugerud Fotball

Stjernemyrveien 24, 0673 Oslo.

Mobil 911 84 388 og e-post dagend@online.no