HIF-dokumenter for å omgå feil i WP for klubben

Årsrapport 2022 for Haugerud Hawks

Årsmøtet 2023:

Sakliste årsmøte 2023 Haugerud IF

Årsmelding 2022 – forslag til årsmøtet 2023

Årsregnskap-Haugerud-IF-2022-forslag til årsmøtet 2023

Sak 5 -Organisasjonsplan Haugerud IF 2023

Sak 6 – Utviklingsplan 2020-2025 – årsmøtet 16 mars 2023

Sak 9 Kontingenter og avgifter 2024

Sak 3B Kontrollutvalgets rapport

Sak 11 Valg

Årsmelding HIF 2022 – med design

Revisors rapport om 2022-regnskapet

Samlebudsjett-Haugerud-IF-2023 – Forslag til årsmøtet

Årsmøteprotokoll 2023 Haugerud-IF