HIF-foreldre

Foreldrene er vår største ressurs. Hele Haugerud IF er i stor grad drevet av foreldre og andre frivillige familiemedlemmer som ønsker å bidra til økt aktivitet i klubben. Haugerud Fotball er drevet på samme måte, og frivilligheten er den største bidragsyteren til fotballaktiviteten i klubben. Foreldrene på alle lag må være like mye lagspillere som utøverne på laget, og uten gode lagspillere bak lagene vil det være vanskelig å prestere på banen.

Det er mange roller som må fylles for at et lag skal bli et knirkefritt maskineri som vinner fotballkamper. De rollene som må fylles i hvert lag er:
• Hovedtrener (Ansvarlig for gjennomføring av trening og kamper)
• Assistenttrener/e (Bistå under trening og kamper)
• Lagleder (Ansvarlig for det praktiske rundt lagets deltakelse i serie, cup osv)

Det er også ønskelig at følgende roller fylles av foreldre på hvert av lagene:
• Dugnadsansvarlig (Ansvarlig for å skaffe, planlegge og gjennomføre dugnader)
• Kjørekoordinator (Ansvarlig for å sette opp kjørelister til hver kamp, og gjennomføre dette)
• Sosialansvarlig (Ansvarlig for sosiale sammenkomster, planlegging og gjennomføring av disse)

Hva forventer vi av foreldre med barn i Haugerud Fotball?
• Deltakelse på lagmøter/foreldremøter
• Kommunisere med lagleder og trenere ved å svare på meldinger, si ifra om man ikke kan
stille opp og bidra til at laglederens jobb blir enklere
• Bidra til å kjøre spillere til bortekamper
• Stille opp på dugnader når det trengs
• Være en positiv bidragsyter i foreldregruppa
• Dyrke lagfølelsen for eget og andres barn. Hjelp barnet ditt med å få eierskap til laget.