Hjelpemidler for trenere og lagledere

Denne delen av Haugerud Fotballs hjemmesider gir snarveier til materiell og andre hjelpemidler som våre trenere og lagledere kan finne på internett. En del ligger andre steder på våre hjemmesider, andre ressurser henter vi hos forbund, krets osv.

Takk for at du bruker av din tid og ditt engasjement som trener eller lagleder i Haugerud Fotball! Det du gjør, bidrar til at barn og unge her i området får et godt fritidstilbud i et tryggere miljø.

Her finner du en oppsummering av oppgaver for lagledere og trenere.

Her kan du lese hvilke forventninger klubben har definert for våre voksne ledere og frivillige.

Trenerbrosjyre Haugerud Fotball.jpg

Medlemskap i Haugerud Fotball

Hvordan blir man medlem av Haugerud Fotball?

I denne lenka kan man også lese om overgang av spillere fra andre klubber til Haugerud IF.

Sportsplanen og tips til trenere

Sportsplan for Haugerud Fotball (fra mai 2012)

Konkretisering av sportsplanen

Øvelsesbank for Haugerud Fotball

Ramme for treninger i Haugerud Fotball

Innlogging til Treningsøkta.no

Oversikt over turneringer og cup-er

Trenerkoordinator Ingve Opaker, mobil 450 55 007 og e-post ingveo@gmail.com 

Drift av lagene våre

Oppgaver for trenere og lagledere

Innetrening vinteren 2013-2014

Utstyr for lagene

Utstyrsleverandørene Nike og Torshov Sport 

Forsikring av spillerne

Prøvetrening og overganger

Organisering av kamper

Alle Haugerudlag i serien (kamper, resultater, tabeller)

Nettstedet treningskamp.no (for å finne motstandere til treningskamper)

Retningslinjer for dommerhonorarer

Skjemaer for dommerrapport og dommerkvittering

Oversikt over alle fotballbaner i Oslo-området 

Haugerudbanen

Når er det opptatt og ledig på Haugerudbanen? (Vår kalender)

Terminliste for Haugerudbanen (kretsens kalender)

Hvordan er forholdene på Haugerudbanen (Facebook-oppdateringer om vinteren)

Personer som kan slå på flomlyset på banen med mobiltelefon:  Aslan Rusiti (994 10 015), Dag Endal (911 84 388)  og Ingve Opaker (450 55 007) 

Kontaktperson for leie av treningstid på banen: Styreleder Dag Endal, mobil 911 84 388 og e-post dagend@online.no

Dommere i klubben

Følgende dommere med tilknytning til Haugerud IF er godkjente kretsdommere:

Navn Mobil E-post  
Petter Eia Lien    907 91 994 petterlien95@hotmail.com  
 Kandidat våren 2016:      
 Andreas Todal-Støback   992 56 529   toril@stoback.net  
       

Her kan du lese om våre yngre klubbdommere.

Informasjon fra krets og forbund

Haugerud Fotball på fotball.no

Temaside om barnefotball og Spilleregler for barnefotballen

Temaside om ungdomsfotball 

Komplette spilleregler for fotball

Innsending av kampresultater med SMS (forklaring)

Informasjonsside om futsal

Spilleregler for futsal, barn

Spilleregler for futsal, voksne

Samling av alle skjemaer som forbund og kretsene har