Hospitering mellom lagene i klubben

«Hospitering» på fotballspråket er når en spiller får lov å spille med et lag i en høyere klasse, f.eks. ett år eldre enn sin egen alder, eller et lag høyere opp i divisjonene.

Hospitering kan være aktuelt av flere grunner:

 • Et eldre lag trenger påfyll av yngre spillere for å kunne stille lag, i en kamp eller i en hel sesong.
 • Et lag mangler en spesiell spiller i stallen, f.eks. en keeper.
 • Enkelte spillere har mye bedre ferdigheter enn sine jevnaldringer og trenger å få ekstra utfordringer, f.eks. ved å spille med eldre lag. Det mest vanlige er å «spille ett år opp».
 • Det hender at vi lar søsken spille og trene på samme lag av rent praktiske årsaker, selv om den ene er for ung.

Av hensyn til både lag, trenere og enkeltspillere er det viktig at hospitering foregår på en ryddig måte. I Haugerud IF praktiserer vi disse reglene:

 • Det er alltid trenerne som bestemmer om noen skal hospitere med andre lag, ikke spillerne.
 • Hospitering skal avtales mellom trenerne på de to lagene som det gjelder; laget som har spilleren og laget som ønsker å låne spilleren. Initiativet kan komme fra begge parter.
 • Begge trenerne bør være tydelige på hvor lenge avtalen om hospitering gjelder. Er det én kamp, noen kamper eller for sesongen? Dette bør man også vurdere underveis når man ser hvordan det går.
 • Det er treneren på det laget hvor spilleren normalt hører til, som har det endelige ordet om spilleren kan lånes ut til et annet lag eller ikke.
 • Trenerne bør gjøre avtale seg i mellom før man spør spilleren.
 • Selv om en spiller hospiterer med et eldre lag, skal vedkommende også spille for sitt vanlige lag. En god spiller skal bidra til å løfte sitt eget lag, også. Det skal mye til for at vi fraviker dette prinsippet.
 • Det er aldri foreldrene som bestemmer hvilken aldersklasse eller hvilket lag deres barn skal spille på, selv om de mener at poden deres er spesielt talentfull.

Her kan du laste ned samme tekst som pdf-fil.