Fotballavgiftene 2019 i Haugerud IF

Vi legger vekt på å holde lave avgifter i Haugerud Fotball slik at alle skal ha råd til å spille hos oss. Alle spillere betaler to avgifter hvert kalenderår; medlemskontingenten og fotballavgiften.

Medlemskontingenten
Denne er på 300 kroner hvert år og betales av alle som er med i Haugerud IF. Regning kommer på e-post fra klubben en gang i januar/februar. Man må ha betalt for å være medlem av klubben og ha rett til å spille fotball med et lag i serien.

Fotballavgiften

Dette er den avgiften som betaler aktiviteten som lagene våre har; cup-er, seriespill, dommere, drakter, baneutgifter osv. Det kommer regning på e-post en gang rundt mars hvert år. Starter man å spille etter sommerferien, betaler man halv avgift. Beløpet varierer etter hvor gammel en spiller er. Se nedenfor.

Hva er fotballavgiften på?

For 2019 har fotballstyret fastsatt disse fotballavgiftene; de samme som året før:

6 år 1650 kroner
7 år 1700 kroner
8 år 1750 kroner
9 år 1800 kroner
10 år 1850 kroner
11 år 1900 kroner
12 år 1950 kroner
13 år 2000 kroner
14-15 år 2050 kroner
16-19 år 2100 kroner
Senior 2150 kroner