Fotballavgiftene 2023 i Haugerud IF

Vi legger vekt på å holde lave avgifter i Haugerud Fotball slik at alle skal ha råd til å spille hos oss. Alle spillere betaler to avgifter hvert kalenderår; medlemskontingenten og fotballavgiften.

Medlemskontingenten
Denne er på 300 kroner hvert år og betales av alle som er med i Haugerud IF. Regning kommer på e-post fra klubben en gang i januar/februar. Man må ha betalt for å være medlem av klubben og ha rett til å spille fotball med et lag i serien.

Fotballavgiften

Dette er den avgiften som betaler aktiviteten som lagene våre har; cup-er, seriespill, dommere, drakter, baneutgifter osv. Det kommer regning på e-post en gang rundt mars hvert år. Starter man å spille etter sommerferien, betaler man halv avgift. Beløpet varierer etter hvor gammel en spiller er. Se nedenfor.

Hva er fotballavgiften på?

I 2023 er fotballavgiften uendret fra 2022 og blant de lavere satsene for fotballklubber her i byen:

Barnefotball 5-9 år 1800 kr
Eldre barnefotball 10-12 år 1900 kr
Ungdomsfotball 13-17 år 2200 kr
Voksenfotball JR-lag og Seniorlag 2500 kr

Det er mulig å søke stipend fra klubben om man har betalingsproblemer pga. for eksempel permittering på jobb. Send e-post til dag.endal@gmail.com