Fotballavgiftene 2020 i Haugerud IF

Vi legger vekt på å holde lave avgifter i Haugerud Fotball slik at alle skal ha råd til å spille hos oss. Alle spillere betaler to avgifter hvert kalenderår; medlemskontingenten og fotballavgiften.

Medlemskontingenten
Denne er på 300 kroner hvert år og betales av alle som er med i Haugerud IF. Regning kommer på e-post fra klubben en gang i januar/februar. Man må ha betalt for å være medlem av klubben og ha rett til å spille fotball med et lag i serien.

Fotballavgiften

Dette er den avgiften som betaler aktiviteten som lagene våre har; cup-er, seriespill, dommere, drakter, baneutgifter osv. Det kommer regning på e-post en gang rundt mars hvert år. Starter man å spille etter sommerferien, betaler man halv avgift. Beløpet varierer etter hvor gammel en spiller er. Se nedenfor.

Hva er fotballavgiften på?

2020 har blitt et spesielt år, også for fotballen. Vi mistet en viktig treningsperiode i mars/april, og hele vårsesongen med kamper forsvant. Vi hadde opprinnelig vedtatt å ha samme avgift i 2020 som flere foregående år. Men pga. koronapausen har vi laget reduserte fotballavgifter for alle. Her er de opprinnelige og de reduserte satsene:

Alder  

Opprinnelig avgift

 

Redusert pga korona
6 år 1650 kroner 1.300
7 år 1700 kroner 1.350
8 år 1750 kroner 1.400
9 år 1800 kroner 1.450
10 år 1850 kroner 1.500
11 år 1900 kroner 1.500
12 år 1950 kroner 1.550
13 år 2000 kroner 1.600
14-15 år 2050 kroner 1.650
16-19 år 2100 kroner 1.700
Senior 2150 kroner 1.750

 

Det er mulig å søke stipend fra klubben om man har betalingsproblemer pga. for eksempel permittering på jobb. Send e-post til dag.endal@gmail.com

De som vil betale full avgift for 2020 som en støtte til klubben, trenger ikke foreta seg noe. De som allerede har betalt full avgift, kan få refundert “rabatten” ved å sende en e-post med navn på spiller og kontonummer til tometost@live.no