Kampoppsett gutter 10 år avd 20 Oslo fotballkrets Haugerud

 Dere kan selv se kampoppsett på internett: fotball.no.

Spillere har fått utdelt kampoversikt for det laget de spiller for.