Kampverter på hjemmekamper

Alle lag i Haugerud Fotball er forpliktet til å ha en kampvert på banen under hver kamp. Kampverten skal sørge for at bortelaget blir ønsket velkommen, vise bortelaget hvor de skal spille kampen, ha kommunikasjon med dommer og sørge for generell orden på sidelinjen. Alle kampverter skal bære gul kampvert-vest. Vår trener sørger for å hente kampvester ut av Bua.

Retningslinjer for hva en kampvert på Haugerud skal sørge for å gjennomføre gjennom én kamp:

(Retningslinjene kan også lastes ned som pdf ved å klikke her).

Før kampen

1.      Ønske begge lag, dommer og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen.

2.      Vise bortelag hvor de kan ha innbytterbenk og garderobe (senior- og ungdomslag) hvis de ønsker det.

3.      Sørge for at alle tilskuere er på motsatt side av innbytterbenken. Ingen tilskuere skal oppholde seg på samme side eller ved innbytterbenkene.

4.      Delta på et FairPlay-møte før kampen, sammen med dommer og begge lags trenere

Under kampen

1.      Oppfordre til positivitet blant tilskuere

2.      Si i fra til tilskuere som buer, skriker eller har annen dårlig oppførsel mot dommer, spillere eller trenere

3.      Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen

4.      Håndtere eventuelt andre uønskede hendelser som skjer i tilknytning til banen

Etter kampen

1.      Takke begge lag og dommer for kampen

2.      Sørge for at begge lag og dommer takker hverandre for kampen

3.      Sørge for at bortelaget kommer seg trygt av banen og ut av idrettsparken

4.      Melde i fra til FairPlay-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp

Alle kampverter skal utøve godt skjønn og kontakte offentlige instanser om det er behov for hjelp:

Politi: 112 ved slåssing eller andre alvorlige hendelser eller 02800 om det er annen informasjon politiet bør vite om

Ambulanse: 113

Kontaktperson:
Thor Olav Delgado-Rodriguez, Daglig leder
Mobil 910 08 666, e-post: thorolav@haugerudif.no

Takk for innsatsen! Det er en grei, hyggelig og overkommelig oppgave å være kampvert, og det gir et veldig positivt bidrag til laget og til miljøet på banen.