Kalender for Haugerudbanen

Denne kalenderen viser alle aktiviteter på Haugerudbanen, sommer som vinter. Seriekamper har alltid førsteprioritet til banen, og disse settes opp av Fotballkretsen. Da må andre aktiviteter vike. Vi oppfordrer alle trenere og lagledere til å sjekke denne kalenderen i forkant av planlagte treninger i seriesesongen.

Her kan du se når det er planlagte aktiviteter på Haugerudbanen. “Hel”, “halv” og “7er” og “kvart” angir hvor stor del av banen som er opptatt til hver aktivitet. OBS: Kamper blir lagt inn fortløpende, et par uker på forskudd.

Lengde på kampene

5er-lag/t.o.m. 10 år: 2 x 25 minutter, 7er-lag, 11 og 12 år: 2 x 30 minutter, 9er-lag: 2 x 35 minutter, 11er-lag: 14-16 år spiller 2 x 40 minutter og eldre lag spiller 2 x 45 minutter.

Hvor mye av banen blir opptatt?

«Hel bane»: 11er-kamp hvor hele banen og 11er-målene blir brukt.

«Halv bane»: Ny spilleform; 9er-lag. De spiller på tvers av banen og bruker kortlinja og dem blå streken vær midtlinja som avgrensing på hver side. 7er-mål anbefalt når man spiller på tvers.

«7er»: Spill på tvers av banen med 7er-målene. Sidelinjene blir da kortlinja på 11er-banen og den gule streken som går på tvers av banen.

«5er»: Bruker en firedel av banen og spiller i lengderetningen. Det vil si; 5er-målene står ved kortlinja og ved den gule linja, evt. ved midtstreken.

Regler for bruk av Haugerudbanen

Denne sesongen blir det også stor aktivitet med kamper og treninger på Haugerudbanen. For at alle skal få avviklet sine kamper og treninger, og det også skal være plass for uorganisert lek og moro her på banen, gjelder disse reglene:

  • Seriekamper som er satt opp av fotballkretsen, har alltid førsterett – til banen og til de målene som trengs. Vi må også regne med at lag som skal spille kamp, kommer i god tid før avspark og vil bruke deler av banen til oppvarming. Vi oppfordrer lag som skal spille kamp, til å bruke arealet rundt banen til deler av oppvarmingen.
  • Banen er merket for 5er-, 7er-, 9er- og 11er-kamper. Dette er vist i en skisse som alle lagene har fått tilsendt og som er slått opp på Bua.
  • Alle Haugerud IFs egne lag, og lag som har avtalt å leie treningstid med Haugerud IF, har retten til sine deler av banen på de oppsatte tidene for trening. Se oversikten over faste treningstider.
  • Når deler av banen er opptatt til kamp, må trenerne for de lagene som har treningstid, bli enige seg imellom om deling av resten av banen, evt. bruke andre områder rundt banen. Alle lag må bidra til en løsning slik at flest mulig får trene.
  • Trenerne bestemmer hvor stor del av «sitt område» de vil bruke når de har treningstid – og om de evt. vil la andre få bruke det som blir til overs til lek, oppvarming eller trening.
  • Lag som har avtalt treningstid, har rett til å be andre flytte seg fra banen. Vi oppfordrer samtidig alle trenere til å vise fleksibilitet, slik at det om mulig blir plass til lek og uorganisert trening der det er ledig plass.
  • Alle som bruker banen, har ansvar for å rydde søppel etter seg og passe på at mål, gjerder, nett og annet utstyr ikke blir ødelagt.
  • Lysene på Haugerudbanen blir normalt slått på manuelt av Haugerud Fotball når det begynner å mørkne. Lysene blir automatisk slått av kl. 22.15 hver dag. Dette styres ikke av klubben.

Hvis lyset ikke er på, har Bernt Holøien (982 08 874), Geir Ivar Myhre (959 17 252), Ingve Opaker (450 55 007) og Dag Endal (911 84 388) kode til å slå det på via sine mobiler.

 Kontaktpersoner

Baneansvarlig for det tekniske: Bernt Holøien, mobil 982 08 874.

E-post: r-holoei@online.no

Ansvarlig for tider til trening og kamp: Dag Endal, mobil 911 84 388.

E-post: dagend@online.no