Klubbdommere i 2021-sesongen

Vi skal ha mange kamper med HIF-lagene i år. Og alle kamper skal ha dommere! I de yngre årsklassene skaffer lagene selv dommere når de har hjemmekamper. Vi har noen tenåringer som gjerne stiller opp som dommere i kamper med de yngre lagene (barnefotballen).

En klubbdommer er en (som oftest ungdom) som har gjennomgått et kort dommerkurs og som kan stille opp og dømme lag i yngre årsklasser. I noen tilfeller dømmer lagledere og trenere de yngste lagene selv. Men som oftest har trenerne nok med å holde styr på eget lag slik at det er greit at noen andre dømmer.

Nedenfor ligger en liste over klubbdommere som Haugerud Fotball har avtale med for 2021-sesongen. Den inneholder også våre kretsdommere  som kan dømme ungdomslag i 9er- og 11er-kamper.

Trenger dere en klubbdommer til yngre lag? Kontakt en av dem som står på lista og gjør avtale. Sorte dommervester ligger inne i Bua som man kan låne og legge tilbake. Avtal å møte dommerne litt på forhånd slik at begge lagene kan prate med dommer før avspark; et såkalt FairPlay-møte. Der avtaler dommer og trenere hvordan kampen skal gjennomføres og hva man skal legge vekt på.

Det er viktig at vi som er lagledere og trenere spiller på lag med dommeren. Klubbdommere er ungdommer som er under opplæring og som helt sikkert vil gjøre feil som vi må tåle. Uansett gjør dommere normalt færre feil i en kamp enn både spillere og lagledere… Ta gjerne en oppsummering etter kampen også, slik at både dommer og trenere kan lære av erfaringene. Det er viktig at vi benytter oss av alle dommere vi har tilgjengelig slik at vi til enhver tid har flere dommere å velge fra.

Vi har som praksis at klubbdommere får 100 kroner som et symbolsk honorar pr. kamp for de yngste lagene, og egne satser for de eldre alderskullene. Satsene for de ulike alderne finner du her. Trener/lagleder betaler ut kontant eller VIPPS og noterer dato og beløp på ei liste. Etter noen kamper legger man fram lista for kasserer Toril Todal-Støback og så får man igjen pengene fra klubbkassa.

Kretsdommere har egne satser fra Oslo fotballkrets.