Klubbdommere i 2020-sesongen

Trenger dere dommere til å dømme kamper for barnelagene? Det er hjemmelaget som er ansvarlig for å skaffe dommere. Vi har noen ungdommer som gjermne tar på seg slike oppdrag. Da kan lagleder og trener fokusere på laget og spillerne. Klubben deker et honorar pr. kamp.

Vi skal ha mange kamper med HIF-lagene i også i år, selv om halve sesongen gikk tapt. Og alle kamper skal ha dommere! I de yngre årsklassene skaffer lagene selv dommere når de har hjemmekamper. Vi har noen tenåringer som gjerne stiller opp som dommere i kamper med de yngre lagene (barnefotballen).

En klubbdommer er en (som oftest ungdom) som har gjennomgått et kort dommerkurs og som kan stille opp og dømme lag i yngre årsklasser. I noen tilfeller dømmer lagledere og trenere de yngste lagene selv. Men som oftest har trenerne nok med å holde styr på eget lag slik at det er greit at noen andre dømmer.

Nedenfor ligger en liste over klubbdommere som Haugerud Fotball har avtale med for 2020-sesongen.

Trenger dere en klubbdommer til yngre lag? Kontakt en av dem som står på lista og gjør avtale. Sorte dommervester ligger inne i Bua som man kan låne og legge tilbake. Avtal å møte dommerne litt på forhånd slik at begge lagene kan prate med dommer før avspark; et såkalt FairPlay-møte. Der avtaler dommer og trenere hvordan kampen skal gjennomføres og hva man skal legge vekt på.

Det er viktig at vi som er lagledere og trenere spiller på lag med dommeren. Klubbdommere er ungdommer som er under opplæring og som helt sikkert vil gjøre feil som vi må tåle. Uansett gjør dommere normalt færre feil i en kamp enn både spillere og lagledere… Ta gjerne en oppsummering etter kampen også, slik at både dommer og trenere kan lære av erfaringene.

Vi har som praksis at klubbdommere får 150 kroner som et symbolsk honorar pr. kamp. De som dømmer ungdomsfotball (13 år og oppover), får 300 pr. kamp. Trener/lagleder betaler ut kontant og noterer dato og beløp på ei liste. Etter noen kamper legger man fram lista for kasserer Toril Todal-Støback og så får man igjen pengene fra klubbkassa.

Navn Mobil
Esan Arman 40181258
Erion Rusiti 48656789
Janus Manuel 48408269
Dilara Senel 48394846