Klubbens verdier

Etter en utviklingsprosess der hele klubben deltok, vedtok Haugerud IFs årsmøte 2016 et sett med verdier som alt arbeid i klubben skal bygge på. Disse er gjengitt her.

Visjon:

Haugerud IF – setter hele nærmiljøet i bevegelse.

Virksomhetside:   

Haugerud IF skaper allsidig idrettsglede, er en synlig klubb i nærmiljøet og fremmer sosiale nettverk, aktivitet og frivillighet.

Verdigrunnlag: Mangfold – Glede – Forbilder

dsc_0071Mangfold:
Klubben skal tilby et bredt spekter av idretts- og trimaktiviteter som er attraktive for medlemmer med ulike interesser og ulike ambisjonsnivåer. Vi skal være en inkluderende møteplass for beboerne i nærområdet, på tvers av alder, kjønn og etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn.

Glede:
Haugerud IF skal dyrke gleden ved å bruke kroppen og være i bevegelse, gleden ved å drive aktivitet i friluft, gleden ved å spille på lag og oppnå resultater sammen, gleden ved å vise god sportsånd, gleden ved å utvikle sine talenter. Klubben skal legge til rette for at utøvere med spesielle talenter skal kunne nå toppen i sine idretter.

Forbilder:
Alle trenger vi forbilder i våre egne liv, og vi kan alle være forbilder for andre. Trenere og ledere i Haugerud IF skal være forbilder for utøverne. Den enkelte utøver i klubben kan være et godt eksempel for sine klubbkamerater. Våre lag og spillere skal være forbilder når det gjelder oppførsel i konkurranser. Og idrettslaget medlemmer skal vise for resten av lokalmiljøet hvordan trening og trim kan gi bedre helse og velvære.

banner-til-hjemmsider-mindre