Klubbens verdigrunnlag

Haugerud Fotball bygger sin virksomhet på det verdigrunnlaget som hele Haugerud idrettsforening utviklet og fikk vedtatt på klubbens årsmøte i 2016:

Visjon: Haugerud IF – setter hele nærmiljøet i bevegelse.

Virksomhetsidé: Haugerud IF skaper allsidig idrettsglede, er en synlig klubb i nærmiljøet og fremmer sosiale nettverk, aktivitet og frivillighet.

Verdigrunnlag: Mangfold – Glede – Forbilder

Ved utarbeidelsen av denne sportsplanen har vi hatt verdigrunnlaget til klubben som utgangspunkt, og vi ønsker et sportslig miljø som bygger på disse verdiene. Ved en felles forståelse for hvordan vi ønsker å opptre på og utenfor banen når vi representerer Haugerud IF, håper vi denne sportsplanen kan være et nyttig verktøy i klubbhverdagen uansett om du er spiller, trener eller leder i klubben. Vi ønsker en felles plattform for alle lagene i klubben og at spillerne i klubben får en naturlig og hensiktsmessig utvikling i fotballen uansett om ambisjonene er lave eller høye.

Klubbverdiene i praksis

Mangfold
Vi skal inkludere hele treningsgruppen i trening og kamp. Treneren er ansvarlig for at alle spillere blir sett og hørt, og at man inkluderer alle i treningene. Øktene på trening skal aller helst være av slik art at ikke for mange står stille samtidig. Utgangspunktet i treningene skal være at så mange som mulig til enhver tid er i bevegelse og ikke står og ser på økta. Jo eldre spillergruppen blir aldersmessig, jo mer naturlig blir det å fordele spilletid ut ifra ferdigheter, men det skal kommuniseres til spilleren hva spilleren må utvikle (treningsoppmøte, tekniske-, taktiske ferdigheter, holdninger etc) for å få mer spilletid utover i sesongen. Treneren skal ha en inkluderende lederstil der man inkluderer spillergruppa og gruppens synspunkt før man fatter beslutninger. Jo mer eierskap spillergruppa har til laget, jo større sannsynlighet er det for økt og kontinuerlig deltakelse.
Glede
Det skal være en glede å komme på trening. Spillerne våre skal alltid føle på at de virkelig ønsker å møte opp på trening og treffe treneren og lagkameratene sine for en treningsøkt. Det er viktig at treneren utviser glede og entusiasme, ikke bare i kampsituasjon, men også under trening. Vi ønsker trenere som skryter høylytt av gode avgjørelser, innsats og positive holdninger. Det vil selvsagt ikke være alle avgjørelser fra spillerne som er like bra, men da skal treneren proklamere dette som et potensial for utvikling foran å fremme det som kritikk.
Forbilder
Trenere og ledere i treningsgruppene skal være gode forbilder for spillerne, men spillerne skal også opptre som gode forbilder ovenfor hverandre. Å være et godt forbilde innebærer å hjelpe hverandre til å bli best mulige fotballspillere, dytte hverandre til å bli bedre og motivere hverandre både under trening og kamp. Det er ikke trenerens ansvar å motivere, men hele spillergruppa sitt ansvar.