Kontingent og fotballavgift 2016

Alle fotballmedlemmer i Haugerud IF skal nå ha fått krav på medlemskontingent i klubben; 300 kroner, samt krav på "treningsavgiften" eller fotballavgiften. Begge gjelder for hele 2016. Takk til dere som er raske med å betale! Det er disse pengene som gjør det mulig å gi ditt barn et fotballtilbud på Haugerud; åpen bane hele året, trening, kamper, utstyr og så videre. Man må også ha betalt for å ha rett til å spille kamper. I 2016 er en flott Nike/HIF fotballshorts inkludert i fotballavgiften.

Medlemskontingenten på 300 kroner pr. år er det som formelt bekrefter at man er medlem av Haugerud IF og har rett til å spille kamper. Treningsavgiften er det som man betaler for aktiviteten i Haugerud IF Fotball. Avgiften går til å dekke banedrift, utgifter til kamper, treninger, utstyr, forsikringer, turneringer og seriespill. 

Lave avgifter i Haugerud IF

Innledningsvis vil vi si at Haugerud IF gjennom mange år har vært blant byens aller billigste fotballklubber. Slik er det fortsatt! Vi driver på denne måten fordi vi ønsker at flest mulig barn og unge skal ha råd til spille fotball hos oss:

  • Lave treningsavgifter, kanskje bare halvparten av det mange andre klubber tar.
  • Ingen ekstra avgift for å trene på vinteråpen bane. I mange andre klubber betaler man ekstra vinteravgift.
  • Vi krever ikke at foreldrene skal skaffe andre inntekter via salg av lodd, kaker, toalettpapir, kataloger eller hva det måtte være, men forledre på flere av lagene gjør en slik innsats på eget initiativ.

Det er også verdt å nevne at betalingen fra spillere/foreldre (treningsavgiften) bare dekker deler av det som det koster å gi barna deres et helårs fotballtilbud. I 2014 hadde vi utgifter på vel 751.000 kroner. Inntektene fra treningsavgiften var på 269.000. Det vil si at spillere/foreldre betaler bare en tredel av hva det koster å drive Haugerud Fotball. Resten skaffer klubben.

Bare frivillig innsats – for ditt barn!

Når vi kan holde lave avgifter i Haugerud Fotball, er det fordi nesten alt som blir gjort i klubben skjer ved frivillig innsats ved at vi som er lagledere og trenere stiller opp gratis flere kvelder i uka, hele året gjennom. I tillegg bruker vi av egne penger til å kjøre ungene fram og tilbake til kamper, vi kjøper frukt og mat til kamper og sosiale aktiviteter, og vi driver dugnader til lagkassa. 

Treningsavgiftene øker med alderen

Treningsavgiften bestemmes ut fra en skala som i 2016 starter med 1.450 for sjuåringene og som øker med 50 kroner hvert år oppover helt til 1.850 kroner for de eldste tenåringene.


Nike-shorts inkludert i 2016Nike-shorts.jpg

I år er en blå Nike fotballshorts med Haugerud IF-logo inkludert i fotballavgiften. Det vil si at etter hvert som man betaler avgiften, får man utdelt en short av lagleder/trener.

Treningsavgiftene i 2015

Med dette blir treningsavgiftene til Haugerud Fotball slik i 2016: 

Lag

Avgifter i 2016

 

7 år

1.450

 

8 år

1.500

 

9 år

1.550

 

10 år

1.600

 

11 år

1.650

 

12 år

1.700

 

13 år

1.750

 

14-16 år

1.850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tillegg kommer kr. 300 i kontingent som alle medlemmer i Haugerud IF betaler til klubben.

Vi håper dette kan forklare hva som har skjedd og at spillernes foresatte vet å verdsette at spillerne får et bra fotballtilbud til en fortsatt rimelig penge – og at det blir gjort en stor frivillig innsats for at nettopp ditt barn skal få et tilbud som alle skal ha råd til.