Belønning etter innsats – fordeling av spilletid

Innsats, fokus og lagånd skal være viktig for lagene i Haugerud Fotball, uavhengig av resultatene vi oppnår. Dette skal synes ved uttak av lag og fordeling av spilletid i kamper.

Alle lag skal føre oppmøteliste for hver trening og kamp, dvs at vi registrerer hvem som stiller opp. Meldte og lovlige forfall registreres også. Alle treninger og kamper startes med noen små minutter der alle blir ropt opp, ønsket velkommen og registrert i lista.

Ved uttak av lag og fordeling av spilletid skal trenere/lagledere legge vekt på tre forhold:

  • Ferdigheter: Dette betyr ikke bare snevre fotballferdigheter, f.eks. om man kan trikse eller er veldig god til å spille. Det betyr også at man fyller sin rolle på laget på en god måte, at man bidrar positivt til lagånden og at man viser innsats i kampene.
  • Frammøte: De som møter opp trofast på treninger og kamper, skal få uttelling i form av mer spilletid enn de normalt ville få pga. snevre fotballferdigheter.
  • Innstilling: At en spiller er oppmerksom på trening og kamp, følger opp beskjeder som blir gitt, at spilleren gjennomfører øvelser slik man blir bedt om og at man bidrar positivt til gjennomføring av treninger.

Etter hvert som spillerne blir eldre, vil det være naturlig at lagene får en stamme av spillere som får mer spilletid enn andre. De som får en slik rolle, skal ikke føle seg sikre på plassen i den forstand at de føler de kan «komme og gå som de vil». Snarere tvert i mot. De som har en slik nøkkelrolle i laget, må få beskjed om det stilles høyere forventninger til dem enn til de øvrige. De må stille opp minst like flittig på trening som de andre, de må yte ekstra på treningene og bidra til å løfte de andre opp og skape stemning i laget.

Spillere som driver flere idretter, kan få dette «godkjent som treningstid» på fotball-laget, f.eks. om de driver med ski eller håndball på vinterstid. Slik miks av flere idretter er bare positivt, men treneren skal orienteres om opplegget.

De som kommer som nye spillere til et av våre lag, særlig når barna blir litt eldre, kan ikke regne med å få like mye spilletid som de som har vært med på laget over tid. Særlig ikke hvis de har dårlig treningsgrunnlag eller svake ferdigheter. Da må det trenes før man kan regne med mye spilletid.

Dette stiller seg annerledes om spillerne er eldre og kommer rett fra gode treningsopplegg og med flere år med spill for andre klubber.