Mange av utviklingsmålene våre er nådd

I 2011 hadde Fotballgruppa interne diskusjoner om hvordan vi kunne bli bedre, større og tydeligere. Vi så at det var mye som kunne bli bedre, både på det sportslige området og når det gjaldt klubbmiljøet. Diskusjonene endte opp med at vi vedtok en utviklingsplan og noen mål som skulle nås innen utgangen av 2014. Vi ligger godt an! Flere av målene er allerede nådd, men vi har også mye ugjort.

Utviklingsmålene som Fotballgruppa vedtok i mai 2011, gjelder fram til utgangen av 2014. Dette er status ved utgangen av 2013: 

Vedtatte mål

Status desember 2013

Vi skal ha lag på alle aldersnivåer fra seksåringer til junior.

Nå har vi 2007 til 1999, junior, senior og veteran.

Vi skal øke medlemstallet fra ca. 200 medlemmer ved starten av 2012 til 300 ved utgangen av perioden.

Ca. 290 medlemmer registrert ved utgangen av 2013.

Vi skal ha minst tre jentelag i seriespill.

Tre jentelag i seriespill i 2013-sesongen. Nytt J2005 startet opp i oktober 2013.

Vi skal ha en godt utviklet sportsplan som ikke bare er et stykke papir, men en plan som er gjennomført i praksis.

Sportsplanen er konkretisert, spesielt med noen utvalgte Haugerudøvelser. Gjennomføring bare så smått på begynt.

Vi skal holde Haugerudbanen åpen for trening og kamper hele året gjennom, Haugerud Fotball og våre verdier skal profileres på banen, og banen skal fungere for «løkkefotball» i tillegg til mer organisert bruk.

Helårsdrift på Haugerudbanen.

Utstyr innkjøpt for snørydding med eget mannskap, vi går nå inn i den andre vintersesongen med dette opplegget.

Ingen profilering av HIF på banen.

Det er plass til fotball-lek og løkkefotball store deler av uka og store deler av året, men det er trangt på de viktigste ukedagene i den mest hektiske kampsesongen.

I løpet av et år skal vi ha minst fem miljøtiltak som bygger identitet og kontakt på tvers av lag og aldersgrupper.

Åpen dag gjennomført i 2013.

Fotballskole og Fotball-sfo.

Vi skal ha gjennomført et profileringsprogram der vi gjennom grafisk profil, treningsutstyr, kamper, arrangementer og Haugerudbanen viser hvem og hva Haugerud Fotball er.

Grafisk profil utviklet i samarbeid med Yello Digital.

Fire profilbrosjyrer laget.

Vedtak om bestilling av flagg mm. er gjort, men ikke effektuert.

Haugerudbanen skal være ryddig, godt vedlikeholdt og et trygt og trivelig sted å være for alle aldersgrupper.

Haugerudbanen ser for det aller meste pen og ryddig ut, takket være regelmessig oppfølging fra baneansvarlig.

Mål osv. er bra vedlikeholdt, men stadig småting som må følges opp.

Vi har ikke hatt «hendelser» rundt banen, så vidt vi vet.

Vi skal ha fått oppmerksomhet flere ganger fordi vi gjør ting på en positiv og annerledes måte (mediadekning, utmerkelser e.l.).

I 2013 har vi hatt mye og positiv mediedekning av Fotballgruppa, særlig i Akers Avis.

Pris på 50.000 kroner mottatt fra Canal Digital (Gir tilbake)

Fotballgruppa og klubben fikk 415.000 fra Bydel Alna til prosjekt for å øke frivillig engasjement.

På disse tre årene skal vi ikke ha en eneste bot, utvisning eller annen konflikt som kan skape negativ oppmerksomhet rundt Haugerud Fotball.

Ikke oppnådd. Utvisninger og karantener på Juniorlaget.

Alle lag skal ha rutiner som gjør at foreldrene deltar i og støtter opp om laget mange ganger i løpet av et år.

Ikke gjort.

Vi skal ha skrevet ned hva vi forventer av ledere, spillere, foreldre osv. Dette skal ligge lett tilgjengelig på hjemmesidene, og vi skal ha diskutert klubbens forventninger gjentatte ganger med alle berørte.

Fire profilbrosjyrer produsert.

Vi har begynt spredning av brosjyrene.

Brosjyrene  brukt på foreldremøter osv bare i liten grad.

Vi skal ha minst femten eldre tenåringer involvert med verv og oppgaver i driften av fotballgruppa (hjelpetrenere, lagledere, dommere osv).

Lite gjort.

Vi skal ha et nært og fast samarbeid med Haugerud skole og en eller flere av barneskolene i området, til beste for både skolene og klubben.

Fungerer!

Vi skal fortsette å være blant de fotballklubbene i Oslo som har lavest medlemskontingent og treningsavgifter, men likevel gi et godt aktivitetstilbud.

Fortsatt lav treningsavgift, forholdsvis høy grad av betaling etter intensiv purre-virksomhet.

Vi skal ha et fast opplegg for oppstart av nye lag ved skolestart hver høst, samt et system for å følge opp dem som melder interesse for å spille fotball hos oss.

Gjennomført. 2007- og 2006-lag startet på denne måten.