Mentor-ordning i Haugerud Fotball

For at overgangen mellom de ulike aldersgruppene, spillformene (5er, 7er, 9er og 11er) og overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball ikke skal bli overveldende og uhåndterbar for trenerne, opprettes det en mentor-ordning innad i klubben. Som ny trener/lagleder i klubben vil du få oppnevnt en mentor som du kan kontakte. Mentor-ordningen skal hjelpe trenere og lagledere med erfaringsutveksling i hverdagen, og skal ikke erstatte rollene til sportslig leder eller fotballstyret. Følgende retningslinjer gjelder i mentor-ordningen:

• Mentor-treneren stiller som observatør på minimum 4 treninger i året etter avtale (Mest hensiktsmessig før sesongstart, midt i sesong, ved sesongslutt og ved oppstart av ny sesongoppkjøring)
• Utviklings-treneren stiller som observatør/bidrar på minimum 4 treninger i året på Mentorens treninger
• Diskutere spørsmål rundt treningsinnhold og erfaringer fra trenings
• Erfaringsutveksling rundt den «daglige driften» av fotballaget (øvelser, holdningsarbeid,disiplin etc)
• Erfaringsutveksling i overgangen mellom ulike spillformer eller overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball

Saker som skal tas opp med Sportslig leder/Fotballstyret, og ikke med mentor
• Konkrete disiplinær-saker
• Betalingsproblemer hos utøvere
• Status på medlems- og treningskontingent
• Politiattester
• Andre administrative spørsmål