Motivasjonstabell

Motivasjonstabellen i Haugerud IF skal være retningsgivende for trenere, lagledere, utøvere og andre med tilknytning til laget. Tabellen gir en indikator på hva man skal sette søkelys på og hva man skal legge vekt på i treningshverdagen.

Fargetonen angir hvor stor grad man skal legge vekt på utviklingsområdet. Tallkodene beskriver følgende:
1: Spilleren er kjent med ferdigheten
2: Spilleren øver på ferdigheten
3: Spilleren mestrer ferdigheten
4: Ferdigheten ligger naturlig i spilleren