Ny A-lagssatsing i Haugerud Fotball!

Som et ledd i at klubben ønsker å få opp ungdomsfotballen igjen satser vi nå på nye ressurspersoner inn mot A-laget vårt! Trenerteamet inviterer interesserte til futsal i Haugerudhallen søndag 18. okt. kl. 20. Påmelding skjer på sms til Thor Olav på tlf 91008666 med navn og alder.

De seneste årene har klubben måtte legge ned flere ungdomslag grunnet lav interesse for breddefotball hos ungdommene i nærmiljøet. Klubben ønsker nå å få opp sterke ungdomsgrupper som kan gi et bedre tilbud til ungdommene, med en sterkere tilknytning til A-laget. Klubben har nå engasjert tre unge menn som ønsker å satse på Haugerudfotballen! Velkommen til Murtaza Ali, Amara “Coach Ben” Slimen og Mustafa Hayd!

– Guttene hadde lenge ønsket et møte med klubben for å diskutere A-laget vårt. Igår fikk vi endelig anledning til å sette oss ned med disse guttene å høre hva de tenkte. Vi var ikke langt inn i møtevirksomheten før vi skjønte at dette er en perfect match, sier styreleder Thor Olav Delgado-Rodriguez.

Murtaza, Amara og Mustafa er godt kjent med nærmiljøet da de både bor og jobber i området og har en sterkt tilknytning til ungdomsmiljøet. Sammen med klubben ønsker de nå å satse på A-laget i klubben og skape et nytt fotballmiljø i området. Og ambisjonene er klare:

– Ambisjonene våre med Haugerud er å skape gode opplevelser for flest mulig i klubben og med dette så er mine ambisjoner at Haugerud IFs A-lag og generelt andre lag i denne klubben utvikler seg. Jeg ser fram til å jobbe hardt med noen ressurssterke trenere som Amara og Murtaza. Vi SKAL få Haugerud IF tilbake på kartet, sier Mustafa, som er tidligere assistent og hovedtrener på Vestli sitt A-lag.

– Vi ønsker å skape et trygt fotballmiljø og gi ungdommene i nærmiljøet tilhørighet til klubben, sier Murtaza

Det er ikke bare den sosiale biten som står i fokus når guttene nå drar i gang en fotballsatsing i Haugerud Fotball. Guttene har også erfaring fra fotball på et høyt nivå, en erfaring de ønsker å bruke inn mot Haugerud IF.

– Guttenes intensjoner med å skape et godt og trygt fotballmiljø er noe av det vi trenger å få på plass i klubben, men også kompetansen guttene kommer inn med er noe vi som breddeklubb vil nyte godt av. Murtaza spiller på et høyt nivå i futsal, Amara har bakgrunn fra Lyn, Nordstrand og Grorud, fotballklubber med sterk faglig kompetanse og Mustafa kommer inn med et nettverk fra både inn og utland fra sitt tidligere virke som agent. Dette er gutter som kan fotball, og som har en kjærlighet for området vårt. Vi har det siste halvåret jobbet med strukturelle ting, som for eksempel sportsplanen som skal bidra til å vise hvordan vi ønsker at Haugerud Fotball skal se ut i fremtiden, og jeg har stor tro på at disse guttene vil være med å løfte oss på den sportslige siden. Samtidig ønsker jeg å takke tidligere hovedtrener Frank Vee for den fantastiske innsatsen han har gjort for Haugerudfotballen gjennom flere år,  sier Thor Olav Delgado-Rodriguez.

Amara har klare tanker om satsingen på A-laget:

– Vi må huske på at Haugerud en gang spilte på et høyt nivå i futsal, og samtidig var i 4.div med A-laget sitt. Nå skal vi få Haugerud tilbake på et høyere nivå gjennom å skape engasjement og tilhørighet til området. Vi som er i området må skape en følelse av at vi er en familie, familiefølelsen er viktig, sier “Coach Ben”

  

Allerede førstkommende søndag inviterer trenerteamet til futsal i Haugerudhallen klokka 20:00. Påmelding skjer på sms til Thor Olav på tlf 91008666 med navn og alder.