Nytt A-lag for menn!

Det er gjort avtale om nytt A-lag på Haugerud. 23 unge menn er klare til å starte trening fram mot første seriekamp i laveste divisjon til våren. Ambisjonen er å rykke raskt oppover noen hakk!

Det er noen år siden Haugerud sist hadde et A-lag i seniorklassen. Dette blir det nå en forandring på. I sommer tok en gjeng unge Haugerudgutter kontakt med Fotballgruppa med spørsmål om de kunne organisere et nytt seniorlag innenfor klubben vår. Alt var klappet og klart. Klubben har hatt samtaler med lagleder Amaid Ali Chaudhary og trener Wakas Iqbal gjennom sommeren om opplegget for det nye laget. 29. august ble det formelle steget tatt.
alag_wakas_amaid_750.jpg

Bildet er tatt da Amaid og Wakas skrev under samarbeidsavtalen med Haugerud Fotball.

Avtalen sier at A-lagsguttene selv er ansvarlige for å drive A-laget, men at de skal opptre i Haugerud IFs navn og representere oss.

Topp innsats

Det nye laget trener to ganger i uka på Haugerudbanen. Det er full oppslutning og topp innsats. Haugerud Fotball setter stor pris på at vi på denne måten får et tilbud til eldre ungdommer, samtidig som det er bra at flere unge karer fra Haugerud er å se oftere på og rundt Haugerudbanen. Det handler om å skape et mer variert miljø, unge menn kan være forbilder for de yngre, og det er en trygghet i at flere barn og unge her i området kjenner hverandre på tvers av aldersgrupper.