Nytt fotballag for seksåringer

Mandagene 15. og 22. oktober kl 18.00 inviterer vi interesserte seksåringer og deres foreldre til informasjonsmøte om oppstart av nytt mikro-lag. Det blir fotballek for seksåringene og informasjonsmøte for foreldrene en times tid. Sted: Haugerudbanen.

Her er invitasjonen som er delt ut til alle førsteklasseinger på Trosterud og Lutvann skoler.