Nytt G/J2017-lag

Hvert år starter vi nye fotball-lag for førsteklassinger; både for jenter og gutter. Startmøtet blir 10. oktober når de nye førsteklassingene og foreldre er kommet i gang med første skoleår.

Det vil komme informasjon her om hvordan oppstarten vil foregå. På forhånd kan vi si det slik:

Alle som har begynt i førsteklasse på de lokale skolene er invitert til å bli med på de nye lagene:

Det går også an å melde sin interesse på forhånd ved å sende en e-post til dag.endal@gmail.com eller – om man vet at barnet vil være med – man kan melde inn barnet som medlem her.

Vi satser på å lage ett lag for gutter og ett for jenter. Vi bruker å ha mer enn mange nok til å dele i to grupper, og erfaringsmessig har jentene det best når de ikke må konkurrere mot veldig ivrige smågutter. I denne alderen trener lagene én gang i uka, og i utgangspunktet blir det på tirsdager tidlig kveld. Men dette kommer naturligvis mest an på trenerne og hvilke dager de kan.

På første møte samler vi alle i klubbhuset til en kort prat. Så sender vi barna ned på trening mens foreldrene får informasjon og svar på sine spørsmål på klubbhuset.

Alle Haugerud IFs fotballag drives av frivillige, som oftest foreldre, storesøsken eller andre slektninger av spillerne. Det trengs minst én lagledere og flere trenere. Vanligvis er det én hovedtrener og flere hjelpetrenere, og dette er roller som kan byttes på underveis.

Bildene nedenfor er fra oppstart av 2014-laget, en gjeng som nå starter på sin tredje sesong.